Bài 30.20 trang 86 SBT Vật Lí 12


Giải bài 30.20 trang 86 sách bài tập vật lí 12. Một nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng

Đề bài

Một nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,30\mu m.\) Công suất của nguồn là \(25W.\)

a) Tính số phôtôn mà nguồn phát ra trong \(1{\rm{s}}.\)

b) Chiếu dòng ánh sáng do nguồn phát ra vào mặt một tấm kẽm (có giới hạn quang điện là \(0,35\mu m).\)Cho rằng năng lượng mà quang êlectron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Hãy tính động năng này.

Lấy \(h = 6,{62.10^{ - 34}}J.s;c = {3.10^8}m/s.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức số photon phát ra trong một đơn vị thời gian: \(n = \dfrac{P}{\varepsilon }\)

Sử dụng công thức \(\varepsilon  = A + {{\rm{W}}_d}\)

Lời giải chi tiết

a) Năng lượng photon ánh sáng đơn sắc: \(\varepsilon  = \dfrac{{hc}}{\lambda } = \dfrac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{3.10}^{ - 6}}}} = 6,{625.10^{ - 19}}J\)

Số photon phát ra trong một đơn vị thời gian: \(n = \dfrac{P}{\varepsilon } = \dfrac{{25}}{{6,{{625.10}^{ - 19}}}} = 3,{77.10^{19}}(photon)\)

b) Ta có

 \(\begin{array}{l}\varepsilon  = A + {{\rm{W}}_d} = \dfrac{{hc}}{{{\lambda _0}}} + {{\rm{W}}_d}\\ \Rightarrow {{\rm{W}}_d} = \varepsilon  - \dfrac{{hc}}{{{\lambda _0}}} \\= 6,{625.10^{ - 19}} - \dfrac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{35.10}^{ - 6}}}} \\= 0,{95.10^{ - 19}}J\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài