Bài IV.1, IV.2 trang 61 SBT Vật Lí 12


Giải bài IV.1, IV.2 trang 61 sách bài tập vật lí 12. Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động thì

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

IV.1

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm \({10^{ - 4}}H\) và tụ điện có điện dung \(C.\) Biết tần số dao động riêng của mạch là \(100kH{\rm{z}}.\) Lấy \({\pi ^2} = 10.\) Giá trị của \(C\) là

A. \(0,25F.\)                                 B. \(25nF.\)

C. \(0,025F.\)                               D. \(250nF.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tần số \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có tần số

\(\begin{array}{l}f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\\ \Rightarrow C = \dfrac{1}{{4{\pi ^2}{f^2}L}} \\= \dfrac{1}{{4{\pi ^2}{{({{100.10}^3})}^2}{{.10}^{ - 4}}}} \\= {25.10^{ - 9}}(F) = 25(nF)\end{array}\)

Chọn B

IV.2

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay \(\alpha \) của bản linh động. Khi \(\alpha  = {0^0},\) tần số dao động riêng của mạch là \(3MH{\rm{z}}.\) Khi \(\alpha  = {120^0},\) tần số dao động riêng của mạch là \(1MH{\rm{z}}.\) Để mạch có tần số dao động riêng bằng \(1,5MH{\rm{z}}\) thì \(\alpha \) bằng 

A. \({90^0}\)                                   B. \({30^0}\)

C. \({45^0}\)                                   D. \({60^0}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tần số \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có điện dung tụ xoay có dạng \(C = a\alpha  + b(F)(1)\) (\(a,b\) là hệ số)

Lại có \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }} \Rightarrow C \sim \dfrac{1}{{{f^2}}}(2)\)

Từ (1)(2) ta có tần số có dạng \(\dfrac{1}{{{f^2}}} = {a_1}\alpha  + {b_1}\) (\({a_1},{b_1}\) là hệ số)

Từ đề bài ta có hệ:

\(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{1}{{{3^2}}} = {a_1}.0 + {b_1}\\\dfrac{1}{{{1^2}}} = {a_1}.120 + {b_1}\end{array} \right.\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{a_1} = \dfrac{1}{{135}}\\{b_1} = \dfrac{1}{9}\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy tần số có dạng \(\dfrac{1}{{{f^2}}} = \dfrac{1}{{135}}\alpha  + \dfrac{1}{9}(MHz)\)

Khi \(f = 1,5MH{\rm{z}} \Rightarrow \alpha {\rm{ = 4}}{{\rm{5}}^0}\)

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài