Bài IV.1, IV.2 trang 61 SBT Vật Lí 12


Giải bài IV.1, IV.2 trang 61 sách bài tập vật lí 12. Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động thì

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

IV.1

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm \({10^{ - 4}}H\) và tụ điện có điện dung \(C.\) Biết tần số dao động riêng của mạch là \(100kH{\rm{z}}.\) Lấy \({\pi ^2} = 10.\) Giá trị của \(C\) là

A. \(0,25F.\)                                 B. \(25nF.\)

C. \(0,025F.\)                               D. \(250nF.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tần số \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\).

Lời giải chi tiết:

Ta có tần số

\(\begin{array}{l}f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\\ \Rightarrow C = \dfrac{1}{{4{\pi ^2}{f^2}L}} \\= \dfrac{1}{{4{\pi ^2}{{({{100.10}^3})}^2}{{.10}^{ - 4}}}} \\= {25.10^{ - 9}}(F) = 25(nF)\end{array}\)

Chọn B

IV.2

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay \(\alpha \) của bản linh động. Khi \(\alpha  = {0^0},\) tần số dao động riêng của mạch là \(3MH{\rm{z}}.\) Khi \(\alpha  = {120^0},\) tần số dao động riêng của mạch là \(1MH{\rm{z}}.\) Để mạch có tần số dao động riêng bằng \(1,5MH{\rm{z}}\) thì \(\alpha \) bằng 

A. \({90^0}\)                                   B. \({30^0}\)

C. \({45^0}\)                                   D. \({60^0}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tần số \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có điện dung tụ xoay có dạng \(C = a\alpha  + b(F)(1)\) (\(a,b\) là hệ số)

Lại có \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }} \Rightarrow C \sim \dfrac{1}{{{f^2}}}(2)\)

Từ (1)(2) ta có tần số có dạng \(\dfrac{1}{{{f^2}}} = {a_1}\alpha  + {b_1}\) (\({a_1},{b_1}\) là hệ số)

Từ đề bài ta có hệ:

\(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{1}{{{3^2}}} = {a_1}.0 + {b_1}\\\dfrac{1}{{{1^2}}} = {a_1}.120 + {b_1}\end{array} \right.\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{a_1} = \dfrac{1}{{135}}\\{b_1} = \dfrac{1}{9}\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy tần số có dạng \(\dfrac{1}{{{f^2}}} = \dfrac{1}{{135}}\alpha  + \dfrac{1}{9}(MHz)\)

Khi \(f = 1,5MH{\rm{z}} \Rightarrow \alpha {\rm{ = 4}}{{\rm{5}}^0}\)

Chọn C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài