Bài IV.5, IV.6, IV.7 trang 62 SBT Vật Lí 12


Giải bài IV.5, IV.6, IV.7 trang 62 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

IV.3

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.

B. Vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow E \) cùng phương với vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B .\)

C.Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

D. Sóng điện từ là sóng ngang và mang theo năng lượng.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về sóng điện từ

Lời giải chi tiết:

B sai vì: Vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow E \), vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) và véctơ vận tốc tạo với nhau một tam diện thuận. 

Chọn B

IV.6

Một mạch dao động \(LC\) đang có dao động điện từ tự do với tần số góc \(\omega .\) Gọi \({q_0}\) là điện tích cực đại của một bản tụ điện. Bỏ qua sự tiêu hao năng lượng trong mạch, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. \({I_0} = {q_0}{\omega ^2}.\)                      B. \({I_0} = \dfrac{{{q_0}}}{{{\omega ^2}}}.\)

C. \({I_0} = {q_0}\omega .\)                       D. \({I_0} = \dfrac{{{q_0}}}{\omega }.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \({I_0} = {q_0}\omega \)

Lời giải chi tiết:

Ta có \({I_0} = {q_0}\omega \)

Chọn C

IV.7

Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động thì

A. ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.

B. cảm ứng từ trong cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây.

C. cường độ điện trường trong tụ điện tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ điện.

D. ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại thì năng lượng từ trường của mạch bằng \(0.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_t} + {{\rm{W}}_d} = const\)

Vậy ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại thì năng lượng từ trường của mạch bằng \(0.\)

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài IV.8, IV.9, IV.10 trang 63 SBT Vật Lí 12

  Giải bài IV.8, IV.9, IV.10 trang 63 sách bài tập vật lí 12. Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì

 • Bài IV.11 trang 63 SBT Vật Lí 12

  Giải bài IV.11 trang 63 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm

 • Bài IV.12 trang 63 SBT Vật Lí 12

  Giải bài IV.12 trang 63 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được.

 • Bài IV.13 trang 63 SBT Vật Lí 12

  Giải bài IV.13 trang 63 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C.

 • Bài IV.3, IV.4 trang 62 SBT Vật Lí 12

  Giải bài IV.3, IV.4 trang 62 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là

 • Bài IV.1, IV.2 trang 61 SBT Vật Lí 12

  Giải bài IV.1, IV.2 trang 61 sách bài tập vật lí 12. Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động thì

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.