Bài 7.6, 7.7 trang 19 SBT Vật Lí 12


Giải bài 7.6, 7.7 trang 19 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

7.6

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau.

B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

C. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử của môi trường.

D. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.

Phương pháp giải:

Vận dụng lí thuyết về sóng cơ

Lời giải chi tiết:

A – sai vì: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha nhau.

Chọn A

7.7

Một sóng hình sin lan truyền trên trục \(Ox\). Trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà các phần tử của môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là \(0,4m\). Bước sóng của sóng này là

A. \(0,4m\)                                B. \(0,8m\)

C. \(0,4cm\)                              D. \(0,8cm\)

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức điều kiện ngược pha \(d = (k + \dfrac{1}{2})\lambda \)

Lời giải chi tiết:

Từ điều kiện hai điểm ngược pha cách nhau đoạn \(d = (k + \dfrac{1}{2})\lambda \), ta thấy. hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà ngược pha cách nhau \(\dfrac{\lambda }{2} \Rightarrow \dfrac{\lambda }{2} = 0,4m \Rightarrow \lambda  = 0,8m\)

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 7.8, 7.9 trang 19 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.8, 7.9 trang 19 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng?

 • Bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài 7.13 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.13 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Với máy dò dùng siêu âm, chỉ có thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng của siêu âm.

 • Bài 7.14 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.14 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Một âm thoa, ở đầu có gắn một mũi nhọn, mũi nhọn này tiếp xúc nhẹ với mặt một chất lỏng.

 • Bài 7.15 trang 21 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.15 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin, tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m/s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha ;có dao động ngược pha.

 • Bài 7.16 trang 21 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.16 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin truyền dọc theo một dây dài khoảng thời gian ngắn nhất để cho một phần tử của dây chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,17 s.

 • Bài 7.17 trang 21 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.17 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng ngang hình sin truyền trên một dây dài và mềm. Sóng có bước sóng 10 cm, tần số 400 Hz và biên độ 2,0 cm.

 • Bài 7.4, 7.5 trang 18 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.4, 7.5 trang 18 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng

 • Bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 18 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 18 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng.

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.