Bài 7.15 trang 21 SBT Vật Lí 12


Giải bài 7.15 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin, tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m/s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha ;có dao động ngược pha.

Đề bài

Một sóng hình sin, tần số \(110Hz\) truyền trong không khí theo một phương với tốc độ \(340m/s\) . Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha; có dao động ngược pha.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về dao động cùng pha, ngược pha:

+ Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm dao động cùng pha là \(\lambda \)

+ Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm dao động ngược pha là \(\dfrac{\lambda }{2}\)

Lời giải chi tiết

Bước sóng \(\lambda  = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{340}}{{110}} = 3,1m\)

+ Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm dao động cùng pha là \(\lambda  = 3,1m\)

+ Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm dao động ngược pha là \(\dfrac{\lambda }{2} = \dfrac{{3,1}}{2} = 1,545m\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 7.16 trang 21 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.16 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin truyền dọc theo một dây dài khoảng thời gian ngắn nhất để cho một phần tử của dây chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,17 s.

 • Bài 7.17 trang 21 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.17 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng ngang hình sin truyền trên một dây dài và mềm. Sóng có bước sóng 10 cm, tần số 400 Hz và biên độ 2,0 cm.

 • Bài 7.14 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.14 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Một âm thoa, ở đầu có gắn một mũi nhọn, mũi nhọn này tiếp xúc nhẹ với mặt một chất lỏng.

 • Bài 7.13 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.13 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Với máy dò dùng siêu âm, chỉ có thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng của siêu âm.

 • Bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Phát biểu nào sau đây là sai?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD