Bài 7.8, 7.9 trang 19 SBT Vật Lí 12


Giải bài 7.8, 7.9 trang 19 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

7.8

Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng?

A. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha.

B. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

C. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

D. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau \({90^0}\).

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về sóng cơ

Lời giải chi tiết:

B – đúng: Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

A, C, D - sai vì: nếu các phần tử của môi trường có thể ở các phương truyền sóng khác nhau thì các kết luận đó đều không đúng.

Chọn B

7.9

Một sóng hình sin truyền theo phương \(Ox\)từ nguồn \(O\) với tần số \(20Hz\), có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ \(0,7m/s\)đến \(1m/s\). Gọi \(A\) và \(B\)  là hai điểm nằm trên \(Ox\), ở cùng một phía với \(O\) và cách nhau \(10cm\). Hai phần tử của môi trường tại \(A\) và \(B\) luôn dao động ngược pha nhau. Tốc độ truyền sóng là

A. \(90cm/s\)                          B. \(80cm/s\)

C. \(85cm/s\)                          D. \(100cm/s\)

 

 

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức điều kiện ngược pha \(d = (k + \dfrac{1}{2})\lambda \)

Lời giải chi tiết:

Do \(A\) và \(B\) dao động ngược pha, khoảng cách bằng \(d = 10cm\) nên thỏa mãn điều kiện ngược pha: \(d = (k + \dfrac{1}{2})\lambda \)

\( \Rightarrow 10 = (k + \dfrac{1}{2})\lambda\\\Rightarrow \lambda  = \dfrac{{10}}{{k + \dfrac{1}{2}}}(cm)\\\Rightarrow v = \lambda f = \dfrac{{10}}{{k + \dfrac{1}{2}}}.20(cm/s)\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}0,7 \le v \le 1(m/s)\\\Leftrightarrow 70 \le v \le 100(cm/s)\\ \Leftrightarrow 70 \le \dfrac{{10}}{{k + \dfrac{1}{2}}}.20 \le 100\\ \Leftrightarrow 1,5 \le k \le 2,3\end{array}\)

\(k\) nguyên nên \(k = 2\Rightarrow v = 80(cm/s)\)

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
 • Bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài 7.13 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.13 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Với máy dò dùng siêu âm, chỉ có thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng của siêu âm.

 • Bài 7.14 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.14 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Một âm thoa, ở đầu có gắn một mũi nhọn, mũi nhọn này tiếp xúc nhẹ với mặt một chất lỏng.

 • Bài 7.15 trang 21 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.15 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin, tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m/s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha ;có dao động ngược pha.

 • Bài 7.16 trang 21 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.16 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin truyền dọc theo một dây dài khoảng thời gian ngắn nhất để cho một phần tử của dây chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,17 s.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.