Bài 7.4, 7.5 trang 18 SBT Vật Lí 12


Giải bài 7.4, 7.5 trang 18 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

7.4

Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng \(v\), bước sóng \(\lambda \), chu kì \(T\) và tần số \(f\)của sóng là:

A. \(\lambda  = \dfrac{v}{T} = vf\)             B. \(\lambda T = vf\)

C. \(\lambda  = vT = \dfrac{v}{f}\)             D. \(v = \lambda T = \dfrac{\lambda }{f}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức liên hệ giữa \(\lambda ,v,f,T\)

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\begin{array}{l}\lambda  = vT\\T = \dfrac{1}{f}\\ \Rightarrow \lambda  = vT = \dfrac{v}{f}\end{array}\)

Chọn C

7.5

Một sóng có tần số \(120Hz\) truyền trong một môi trường với tốc độ \(60m/s\), thì bước sóng của nó là

A. \(1,0m\)                             B. \(2,0m\)

C. \(0,5m\)                             D. \(0,25m\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính bước sóng \(\lambda  = \dfrac{v}{f}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có bước sóng \(\lambda  = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{60}}{{120}} = 0,5m\)

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 7.6, 7.7 trang 19 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.6, 7.7 trang 19 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài 7.8, 7.9 trang 19 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.8, 7.9 trang 19 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng?

 • Bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài 7.13 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.13 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Với máy dò dùng siêu âm, chỉ có thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng của siêu âm.

 • Bài 7.14 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.14 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Một âm thoa, ở đầu có gắn một mũi nhọn, mũi nhọn này tiếp xúc nhẹ với mặt một chất lỏng.

 • Bài 7.15 trang 21 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.15 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin, tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m/s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha ;có dao động ngược pha.

 • Bài 7.16 trang 21 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.16 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin truyền dọc theo một dây dài khoảng thời gian ngắn nhất để cho một phần tử của dây chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,17 s.

 • Bài 7.17 trang 21 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.17 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng ngang hình sin truyền trên một dây dài và mềm. Sóng có bước sóng 10 cm, tần số 400 Hz và biên độ 2,0 cm.

 • Bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 18 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 18 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng.

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỏi bài