Bài 7.4, 7.5 trang 18 SBT Vật Lí 12


Giải bài 7.4, 7.5 trang 18 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

7.4

Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng \(v\), bước sóng \(\lambda \), chu kì \(T\) và tần số \(f\)của sóng là:

A. \(\lambda  = \dfrac{v}{T} = vf\)             B. \(\lambda T = vf\)

C. \(\lambda  = vT = \dfrac{v}{f}\)             D. \(v = \lambda T = \dfrac{\lambda }{f}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức liên hệ giữa \(\lambda ,v,f,T\)

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\begin{array}{l}\lambda  = vT\\T = \dfrac{1}{f}\\ \Rightarrow \lambda  = vT = \dfrac{v}{f}\end{array}\)

Chọn C

7.5

Một sóng có tần số \(120Hz\) truyền trong một môi trường với tốc độ \(60m/s\), thì bước sóng của nó là

A. \(1,0m\)                             B. \(2,0m\)

C. \(0,5m\)                             D. \(0,25m\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính bước sóng \(\lambda  = \dfrac{v}{f}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có bước sóng \(\lambda  = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{60}}{{120}} = 0,5m\)

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 7.6, 7.7 trang 19 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.6, 7.7 trang 19 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài 7.8, 7.9 trang 19 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.8, 7.9 trang 19 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng?

 • Bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài 7.13 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.13 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Với máy dò dùng siêu âm, chỉ có thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng của siêu âm.

 • Bài 7.14 trang 20 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 7.14 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Một âm thoa, ở đầu có gắn một mũi nhọn, mũi nhọn này tiếp xúc nhẹ với mặt một chất lỏng.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD