Bài 8.7 trang 22 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Hai điểm \({S_1},{S_2}\) trên mặt một chất lỏng, cách nhau \(18cm\), dao động cùng pha với biên độ \(A\) và tần số \(f = 20Hz\). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là \(v = 1,2m/s\). Hỏi giữa \({S_1},{S_2}\) có bao nhiêu gợn sóng (cực đại của giao thoa) hình hypebol?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng điều kiện cực đại giao thoa sóng hai nguồn cùng pha: \({d_2} - {d_1} = k\lambda \)

Xét: \( - {S_1}{S_2} < k\lambda  < {S_1}{S_2}\)

Số giá trị \(k\) nguyên là số điểm dao động biên độ cực đại trên \({S_1}{S_2}\)

Lời giải chi tiết

Bước sóng \(\lambda  = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{1,2}}{{20}} = 0,06m = 6cm\)

Xét: \( - {S_1}{S_2} < k\lambda  < {S_1}{S_2}\\ \Leftrightarrow  - 18 < k.6 < 18 \Leftrightarrow  - 3 < k < 3\)

\( \Rightarrow k =  - 2;.....;2\)

\( \Rightarrow \) Có \(5\) giá trị \(k\) nguyên \( \Rightarrow \) Có \(5\) cực đại trên đoạn \({S_1}{S_2}\)

Chú ý: Tại nguồn không thể có cực đại

Vậy, nếu không tính gợn thẳng trùng với đường trung trực của \({S_1}{S_2}\) thì có \(4\) gợn sóng hình hypebol

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 8.8 trang 23 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 8.8 trang 23 sách bài tập vật lí 12. Hai mũi nhọn S1, S2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cần rung có tần số f=100 Hz, được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s.

 • Bài 8.9 trang 23 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 8.9 trang 23 sách bài tập vật lí 12. Một người làm thí nghiệm Hình 8.1 SGK với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz.

 • Bài 8.10* trang 23 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 8.10* trang 23 sách bài tập vật lí 12. Dao động tại hai điểm S1, S2 cách nhau 12 cm trên một mặt chất lỏng có biểu thức:

 • Bài 8.5, 8.6 trang 22 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 8.5, 8.6 trang 22 sách bài tập vật lí 12. Hai nguồn sóng S1,S2 trên mặt chất lỏng, cách nhau 18cm, dao động cùng pha với tần số 20Hz Tốc độ sóng là 1,2m/s. Số điểm trên đoạn S1S2 dao động với biên độ cực đại là

 • Bài 8.3, 8.4 trang 22 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 8.3, 8.4 trang 22 sách bài tập vật lí 12. Hai nguồn phát sóng đồng bộ S1,S2 nằm sâu trong một bể nước

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.