Bài 8.7 trang 22 SBT Vật Lí 12


Giải bài 8.7 trang 22 sách bài tập vật lí 12. Hai điểm S1, S2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18 cm, dao động cùng pha với biên độ A và tần số f = 20 Hz.

Đề bài

Hai điểm \({S_1},{S_2}\) trên mặt một chất lỏng, cách nhau \(18cm\), dao động cùng pha với biên độ \(A\) và tần số \(f = 20Hz\). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là \(v = 1,2m/s\). Hỏi giữa \({S_1},{S_2}\) có bao nhiêu gợn sóng (cực đại của giao thoa) hình hypebol?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng điều kiện cực đại giao thoa sóng hai nguồn cùng pha: \({d_2} - {d_1} = k\lambda \)

Xét: \( - {S_1}{S_2} < k\lambda  < {S_1}{S_2}\)

Số giá trị \(k\) nguyên là số điểm dao động biên độ cực đại trên \({S_1}{S_2}\)

Lời giải chi tiết

Bước sóng \(\lambda  = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{1,2}}{{20}} = 0,06m = 6cm\)

Xét: \( - {S_1}{S_2} < k\lambda  < {S_1}{S_2}\\ \Leftrightarrow  - 18 < k.6 < 18 \Leftrightarrow  - 3 < k < 3\)

\( \Rightarrow k =  - 2;.....;2\)

\( \Rightarrow \) Có \(5\) giá trị \(k\) nguyên \( \Rightarrow \) Có \(5\) cực đại trên đoạn \({S_1}{S_2}\)

Chú ý: Tại nguồn không thể có cực đại

Vậy, nếu không tính gợn thẳng trùng với đường trung trực của \({S_1}{S_2}\) thì có \(4\) gợn sóng hình hypebol

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 8. Giao thoa sóng

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài