Bài 9.5, 9.6, 9.7 trang 24 SBT Vật Lí 12


Giải bài 9.5, 9.6, 9.7 trang 24 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

9.5

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

A Một bước sóng.

B. Nửa bước sóng.

C. Một phần tư bước sóng.

D. Hai lần bước sóng.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về sóng dừng

Lời giải chi tiết:

Khoảng cách giữa hai bụng (hai nút) liền kề bằng \(\dfrac{\lambda }{2}\)

Chọn B

9.6

Một sợi dây dài \(1m\), hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là

A. \(1m\)                                      B. \(0,5m\)

C. \(2m\)                                      D. \(0,25m\)

Phương pháp giải:

Sử dụng điều kiện trên dây xảy ra sóng dừng hai đầu cố định: \(l = k\dfrac{\lambda }{2}\) (\(k\) nguyên)

Lời giải chi tiết:

Sóng dừng hai đầu cố định có hau múi sóng \( \Rightarrow k = 2\)

Điều kiện trên dây xảy ra sóng dừng hai đầu cố định: \(l = k\dfrac{\lambda }{2} \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{2l}}{k} = \dfrac{{2.1}}{2} = 1m\)

Chọn A

9.7

Trên một sợi dây dài \(90cm\) có sóng dừng. Kế cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có \(10\) nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là \(200Hz\). Sóng truyền trên dây có tốc độ là

A. \(90cm/s\)                           B. \(40m/s\)

C. \(40cm/s\)                           D. \(90m/s\)

Phương pháp giải:

Sử dụng điều kiện trên dây xảy ra sóng dừng hai đầu cố định: \(l = k\dfrac{\lambda }{2}\) (\(k\) nguyên)

Sử dụng công thức tính tốc độ truyền sóng \(v = \lambda f\)

Lời giải chi tiết:

Trên dây có \(10\) nút \( \Rightarrow k = 9\)

Điều kiện trên dây xảy ra sóng dừng hai đầu cố định: \(l = k\dfrac{\lambda }{2} \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{2l}}{k} = \dfrac{{2.90}}{9} = 20cm\)

Tốc độ truyền sóng \(v = \lambda f = 20.200 = 4000cm/s = 40m/s\)

Chọn B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Sóng dừng

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài