Bài 9.5, 9.6, 9.7 trang 24 SBT Vật Lí 12


Giải bài 9.5, 9.6, 9.7 trang 24 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

9.5

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

A Một bước sóng.

B. Nửa bước sóng.

C. Một phần tư bước sóng.

D. Hai lần bước sóng.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về sóng dừng

Lời giải chi tiết:

Khoảng cách giữa hai bụng (hai nút) liền kề bằng \(\dfrac{\lambda }{2}\)

Chọn B

9.6

Một sợi dây dài \(1m\), hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là

A. \(1m\)                                      B. \(0,5m\)

C. \(2m\)                                      D. \(0,25m\)

Phương pháp giải:

Sử dụng điều kiện trên dây xảy ra sóng dừng hai đầu cố định: \(l = k\dfrac{\lambda }{2}\) (\(k\) nguyên)

Lời giải chi tiết:

Sóng dừng hai đầu cố định có hau múi sóng \( \Rightarrow k = 2\)

Điều kiện trên dây xảy ra sóng dừng hai đầu cố định: \(l = k\dfrac{\lambda }{2} \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{2l}}{k} = \dfrac{{2.1}}{2} = 1m\)

Chọn A

9.7

Trên một sợi dây dài \(90cm\) có sóng dừng. Kế cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có \(10\) nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là \(200Hz\). Sóng truyền trên dây có tốc độ là

A. \(90cm/s\)                           B. \(40m/s\)

C. \(40cm/s\)                           D. \(90m/s\)

Phương pháp giải:

Sử dụng điều kiện trên dây xảy ra sóng dừng hai đầu cố định: \(l = k\dfrac{\lambda }{2}\) (\(k\) nguyên)

Sử dụng công thức tính tốc độ truyền sóng \(v = \lambda f\)

Lời giải chi tiết:

Trên dây có \(10\) nút \( \Rightarrow k = 9\)

Điều kiện trên dây xảy ra sóng dừng hai đầu cố định: \(l = k\dfrac{\lambda }{2} \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{2l}}{k} = \dfrac{{2.90}}{9} = 20cm\)

Tốc độ truyền sóng \(v = \lambda f = 20.200 = 4000cm/s = 40m/s\)

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 9.8, 9.9, 9.10 trang 25 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.8, 9.9, 9.10 trang 25 sách bài tập vật lí 12. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

 • Bài 9.11 trang 25 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.11 trang 25 sách bài tập vật lí 12. Một sợi dây dài L được giữ chặt một đầu, còn đầu kia là nguồn dao động với biên độ nhỏ.

 • Bài 9.12 trang 25 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.12 trang 25 sách bài tập vật lí 12. Một dải lụa có độ dài l = 1,05 m một đầu gắn vào một cần rung R, rồi buông thõng theo phương thẳng đứng.

 • Bài 9.13 trang 26 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.13 trang 26 sách bài tập vật lí 12. Để chứng minh sự cộng hưởng âm, người ta thường làm thí nghiệm như Hình 9.1

 • Bài 9.14 trang 26 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.14 trang 26 sách bài tập vật lí 12. Một lò xo ống dài 1,2 m có đầu trên gắn vào một nhánh âm thoa, đầu dưới treo một quả cân.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.