Bài 9.8, 9.9, 9.10 trang 25 SBT Vật Lí 12


Giải bài 9.8, 9.9, 9.10 trang 25 sách bài tập vật lí 12. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

9.8

Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

A. Một số lẻ lần nửa bước sóng.

B. Một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

C. Một số nguyên lần bước sóng một đơn vị.

D. Một số chẵn lần một phần tư bước sóng.

Phương pháp giải:

Sử dụng điều kiện trên dây xảy ra sóng dừng một đầu cố định, một đầu tự do: \(l = (2m + 1)\dfrac{\lambda }{4}\) (\(m\) nguyên)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện trên dây xảy ra sóng dừng một đầu cố định, một đầu tự do: \(l = (2m + 1)\dfrac{\lambda }{4}\) (\(m\) nguyên)

Chọn B

9.9

Trong sóng dừng trên dây, hiệu số pha của hai điểm trên dây nằm đối xứng qua một nút bằng

A. \(\dfrac{\pi }{4}(ra{\rm{d}})\)                      B. \(\dfrac{\pi }{2}(ra{\rm{d}})\)

C. \(\pi (ra{\rm{d}})\)                        D. \(0(ra{\rm{d}})\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về sóng dừng.

Lời giải chi tiết:

Hai điểm nằm trên hai múi liền kề dao động ngược pha nên độ lệch pha bằng \(\pi (rad)\)

Chọn C

9.10

Một sóng dừng được hình thành trên một sợi dây căng ngang giữa hai điểm cố định. Trên sợi dây đó ta thấy:

A. Số bụng sóng nhiều hơn số nút sóng.

B. Số bụng sóng bằng số nút sóng.

C. Số bụng sóng ít hớn số nút sóng một đơn vị.

D. Số bụng sóng ít hơn số nút sóng hai đơn vị.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết sóng dừng hai đầu cố định.

Lời giải chi tiết:

Một sóng dừng được hình thành trên một sợi dây căng ngang giữa hai điểm cố định. Trên sợi dây đó ta thấy số bụng sóng ít hơn số nút sóng một đơn vị.

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 9.11 trang 25 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.11 trang 25 sách bài tập vật lí 12. Một sợi dây dài L được giữ chặt một đầu, còn đầu kia là nguồn dao động với biên độ nhỏ.

 • Bài 9.12 trang 25 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.12 trang 25 sách bài tập vật lí 12. Một dải lụa có độ dài l = 1,05 m một đầu gắn vào một cần rung R, rồi buông thõng theo phương thẳng đứng.

 • Bài 9.13 trang 26 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.13 trang 26 sách bài tập vật lí 12. Để chứng minh sự cộng hưởng âm, người ta thường làm thí nghiệm như Hình 9.1

 • Bài 9.14 trang 26 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.14 trang 26 sách bài tập vật lí 12. Một lò xo ống dài 1,2 m có đầu trên gắn vào một nhánh âm thoa, đầu dưới treo một quả cân.

 • Bài 9.5, 9.6, 9.7 trang 24 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.5, 9.6, 9.7 trang 24 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD