Bài 14.6, 14.7 trang 39 SBT Vật Lí 12


Giải bài 14.6, 14.7 trang 39 sách bài tập vật lí 12. Tổng trở của đoạn mạch này bằng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

14.6

Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 {\rm{cos}}\omega {\rm{t}}\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần \(R,\) cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L\) và tụ điện có điện dung \(C\) mắc nối tiếp. Biết \(\omega  = \dfrac{1}{{\sqrt {LC} }}.\) Tổng trở của đoạn mạch này bằng

A. \(R.\)                              B. \(3{\rm{R}}.\)

C. \(0,5{\rm{R}}.\)                        D. \(2{\rm{R}}.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\begin{array}{l}\omega  = \dfrac{1}{{\sqrt {LC} }}\\ \Leftrightarrow {\omega ^2} = \dfrac{1}{{LC}}\\ \Leftrightarrow L\omega  = \dfrac{1}{{C\omega }} \Leftrightarrow {Z_L} = {Z_C}\end{array}\)

Tổng trở: \(Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}}  = R\)

Chọn A

14.7

Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}{\rm{cos}}\omega {\rm{t}}\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần \(R\), cuộn cảm thuần \(L\) và tụ điện \(C\) mắc nối tiếp. Gọi \(i\) là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; \({u_1},{u_2},{u_3}\) lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là:

A. \(i = \dfrac{{{u_2}}}{{\omega L}}.\)

B. \(i = \dfrac{{{u_1}}}{R}.\)

C. \(i = {u_3}\omega C.\)

D. \(i = \dfrac{u}{{{R^2} + {{(\omega L - \dfrac{1}{{\omega C}})}^2}}}.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về dòng điện tức thời và điện áp tức thời

Lời giải chi tiết:

Trong mạch điện chỉ chứa \(R\), dòng điện và điện áp cùng pha nên vậy giả sử \(i = {I_0}\cos (\omega t + \varphi ) \Rightarrow {u_1} = {U_{0R}}\cos (\omega t + \varphi )\)

\( \Rightarrow \dfrac{{{u_1}}}{i} = \dfrac{{{U_{0R}}}}{{{I_0}}} = R \Rightarrow i = \dfrac{{{u_1}}}{R}\)

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
 • Bài 14.8, 14.9 trang 40 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.8, 14.9 trang 40 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, c mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài 14.10 trang 40 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.10 trang 40 sách bài tập vật lí 12. a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

 • Bài 14.11 trang 41 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.11 trang 41 sách bài tập vật lí 12. a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

 • Bài 14.12 trang 41 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.12 trang 41 sách bài tập vật lí 12. b) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i

 • Bài 14.13 trang 41 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.13 trang 41 sách bài tập vật lí 12. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 60 V.

 • Bài 14.14 trang 41 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.14 trang 41 sách bài tập vật lí 12. b) Xác định UAD , UDB

 • Bài 14.15 trang 41 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.15 trang 41 sách bài tập vật lí 12. a) Viết biểu thức của i.

 • Bài 14.4, 14.5 trang 39 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.4, 14.5 trang 39 sách bài tập vật lí 12. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm

 • Bài 14.1, 14.2, 14.3 trang 38 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 14.1, 14.2, 14.3 trang 38 sách bài tập vật lí 12. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.