Bài 24.11 trang 66 SBT Vật Lí 12


Giải bài 24.11 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 60°, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ =1,5140 và nt = 1,5368

Đề bài

Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang \(A = {60^0},\) có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là \({n_d} = 1,5140\) và \({n_t} = 1,5368.\) Một chùm tia sáng mặt trời hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính dưới góc tới \(i = {50^0}.\) Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn đặt cách lăng kính một khoảng \(f = 1m.\) Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức lăng kính:

\(\begin{array}{l}\sin {i_1} = n\sin {r_1}\\\sin {i_1} = n\sin {r_1}\\A = {r_1} + {r_2}\\D = {i_1} + {i_2} - A\end{array}\)

Lời giải chi tiết

Xét tia đỏ:

\(\begin{array}{l} + \sin {i_{d1}} = {n_d}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_{d1}} \\\Rightarrow {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_{d1}} = \dfrac{{\sin {i_{d1}}}}{{{n_d}}} = \dfrac{{\sin {{50}^0}}}{{1,514}} = 0,506\\ \Rightarrow {{\rm{r}}_{d1}} = 30,{4^0}\\ + A = {{\rm{r}}_{d1}} + {{\rm{r}}_{d2}} \\\Rightarrow {{\rm{r}}_{d2}} = A - {{\rm{r}}_{d1}}\\ = 60 - 30,{4^0} = 29,{6^0}\\ + \sin {i_{d2}} = {n_d}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_{d2}} \\= 1,514.\sin 29,{6^0} = 0,748 \\\Rightarrow {i_{d2}} = 48,{4^0}\\ + {D_d} = {i_{d1}} + {i_{d2}} - A \\= 50 + 48,{4^0} - 60 = 38,{4^0}\end{array}\)

Xét tia tím:

\(\begin{array}{l} + \sin {i_{t1}} = {n_t}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_{t1}}\\ \Rightarrow {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_{t1}} = \dfrac{{\sin {i_{t1}}}}{{{n_t}}} = \dfrac{{\sin {{50}^0}}}{{1,5368}} = 0,498\\ \Rightarrow {{\rm{r}}_{t1}} = 29,{9^0}\\ + A = {{\rm{r}}_{t1}} + {{\rm{r}}_{t2}} \\\Rightarrow {{\rm{r}}_{t2}} = A - {{\rm{r}}_{t1}} = 60 - 29,{9^0} = 30,{1^0}\\ + \sin {i_{t2}} = {n_t}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_{t2}} \\= 1,5368.\sin 30,{1^0} = 0,77 \\\Rightarrow {i_{d2}} = 50,{4^0}\\ + {D_t} = {i_{d1}} + {i_{d2}} - A \\= 50 + 50,{4^0} - 60 = 40,{4^0}\end{array}\)

\(TD = 2f(\tan \dfrac{{{D_t} - {D_d}}}{2})\\ = 2.1.(\tan \dfrac{{40,{4^0} - 38,{4^0}}}{2}) \\= {35.10^{ - 3}}m = 35mm\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 24. Tán sắc ánh sáng

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài