Bài 24.11 trang 66 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang \(A = {60^0},\) có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là \({n_d} = 1,5140\) và \({n_t} = 1,5368.\) Một chùm tia sáng mặt trời hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính dưới góc tới \(i = {50^0}.\) Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn đặt cách lăng kính một khoảng \(f = 1m.\) Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức lăng kính:

\(\begin{array}{l}\sin {i_1} = n\sin {r_1}\\\sin {i_1} = n\sin {r_1}\\A = {r_1} + {r_2}\\D = {i_1} + {i_2} - A\end{array}\)

Lời giải chi tiết

Xét tia đỏ:

\(\begin{array}{l} + \sin {i_{d1}} = {n_d}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_{d1}} \\\Rightarrow {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_{d1}} = \dfrac{{\sin {i_{d1}}}}{{{n_d}}} = \dfrac{{\sin {{50}^0}}}{{1,514}} = 0,506\\ \Rightarrow {{\rm{r}}_{d1}} = 30,{4^0}\\ + A = {{\rm{r}}_{d1}} + {{\rm{r}}_{d2}} \\\Rightarrow {{\rm{r}}_{d2}} = A - {{\rm{r}}_{d1}}\\ = 60 - 30,{4^0} = 29,{6^0}\\ + \sin {i_{d2}} = {n_d}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_{d2}} \\= 1,514.\sin 29,{6^0} = 0,748 \\\Rightarrow {i_{d2}} = 48,{4^0}\\ + {D_d} = {i_{d1}} + {i_{d2}} - A \\= 50 + 48,{4^0} - 60 = 38,{4^0}\end{array}\)

Xét tia tím:

\(\begin{array}{l} + \sin {i_{t1}} = {n_t}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_{t1}}\\ \Rightarrow {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_{t1}} = \dfrac{{\sin {i_{t1}}}}{{{n_t}}} = \dfrac{{\sin {{50}^0}}}{{1,5368}} = 0,498\\ \Rightarrow {{\rm{r}}_{t1}} = 29,{9^0}\\ + A = {{\rm{r}}_{t1}} + {{\rm{r}}_{t2}} \\\Rightarrow {{\rm{r}}_{t2}} = A - {{\rm{r}}_{t1}} = 60 - 29,{9^0} = 30,{1^0}\\ + \sin {i_{t2}} = {n_t}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{{\rm{r}}_{t2}} \\= 1,5368.\sin 30,{1^0} = 0,77 \\\Rightarrow {i_{d2}} = 50,{4^0}\\ + {D_t} = {i_{d1}} + {i_{d2}} - A \\= 50 + 50,{4^0} - 60 = 40,{4^0}\end{array}\)

\(TD = 2f(\tan \dfrac{{{D_t} - {D_d}}}{2})\\ = 2.1.(\tan \dfrac{{40,{4^0} - 38,{4^0}}}{2}) \\= {35.10^{ - 3}}m = 35mm\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 24.12 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.12 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính có góc chiết quang A = 6° (coi như là góc nhỏ) được đặt trong không khí.

 • Bài 24.13 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.13 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một tia sáng trắng chiếu vuông góc vào mặt nước trong một chậu nước. Dưới đáy chậu có một gương phẳng đặt nghiêng, mặt gương làm với mặt nước một góc

 • Bài 24.10 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.10 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5°, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685.

 • Bài 24.9 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.9 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Tính chu kì và tần số của các bức xạ sau đây:

 • Bài 24.7, 24.8 trang 65 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.7, 24.8 trang 65 sách bài tập vật lí 12. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

 • Bài 24.4, 24.5, 24.6 trang 65 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.4, 24.5, 24.6 trang 65 sách bài tập vật lí 12. Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thuỷ tinh thì

 • Bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 64 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 64 sách bài tập vật lí 12. Dải sáng bảy màu thu được trong thí nghiệm thứ nhất của Niu-tơn được giải thích là do

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.