Bài 24.7, 24.8 trang 65 SBT Vật Lí 12


Giải bài 24.7, 24.8 trang 65 sách bài tập vật lí 12. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

24.7

Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tán sắc ánh sáng

Sử dụng định luật khúc xạ ánh sáng: \({n_1}\sin i = {n_2}\sin r\)

Lời giải chi tiết:

Theo định luật khúc xạ ánh sáng ta có:

\(\sin i = {n_v}\sin {r_v}\)(\({n_1} = {n_{kk}} = 1\))

\(\sin i = {n_l}\sin {r_l}\)

Do \({n_v} < {n_l} \Rightarrow {r_v} > {r_l}\) nên so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

Chọn D

24.8

Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm \(5\) thành phần đơn săc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:

A. lam, tím.                    B. đỏ, vàng, lam.

C. đỏ, vàng.                   D. tím, lam, đỏ.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tán sắc ánh sáng

Sử dụng định luật khúc xạ ánh sáng: \({n_1}\sin i = {n_2}\sin r\)

Sử dụng lí thuyết về điều hkiện phản xạ toàn phần: \({n_1} > {n_2};i \ge {i_{gh}}\)

Lời giải chi tiết:

Theo định luật khúc xạ ánh sáng ta có:

\(\sin i = n\sin r\)(\({n_1} = {n_{kk}} = 1\))

Có \({n_t} > {n_{lam}} > {n_{luc}} > {n_v} > {n_d}\)

\( \Rightarrow {i_t} < {i_{lam}} < {i_{luc}} < {i_v} < {i_d}(1)\)

Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường) nghĩa là tia lục đã xảy ra phản xạ toàn phần \({i_{luc}} \approx {i_{gh}}(2)\)

Từ (1)(2) tia vàng và đỏ cũng xảy ra phản xạ toàn phần, vậy các tia ló ra ngoài không khí là các tia không xảy ra phản xạ toàn phần, đó là tia màu tím và lam

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu
 • Bài 24.9 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.9 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Tính chu kì và tần số của các bức xạ sau đây:

 • Bài 24.10 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.10 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5°, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685.

 • Bài 24.11 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.11 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 60°, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ =1,5140 và nt = 1,5368

 • Bài 24.12 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.12 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính có góc chiết quang A = 6° (coi như là góc nhỏ) được đặt trong không khí.

 • Bài 24.13 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.13 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một tia sáng trắng chiếu vuông góc vào mặt nước trong một chậu nước. Dưới đáy chậu có một gương phẳng đặt nghiêng, mặt gương làm với mặt nước một góc

 • Bài 24.4, 24.5, 24.6 trang 65 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.4, 24.5, 24.6 trang 65 sách bài tập vật lí 12. Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thuỷ tinh thì

 • Bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 64 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 64 sách bài tập vật lí 12. Dải sáng bảy màu thu được trong thí nghiệm thứ nhất của Niu-tơn được giải thích là do

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.