Bài 24.4, 24.5, 24.6 trang 65 SBT Vật Lí 12


Giải bài 24.4, 24.5, 24.6 trang 65 sách bài tập vật lí 12. Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thuỷ tinh thì

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

24.4

Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì

A. tần số tăng, bước sóng giảm.

B. tần số giảm, bước sóng giảm.

C. tần số không đổi, bước sóng giảm.

D. tần số không đổi, bước sóng tăng.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(v = \dfrac{c}{n}\) và \(v = \lambda f\).

Lời giải chi tiết:

Ta có \(v = \dfrac{c}{n}\)

\({n_{kk}} = 1 < {n_{thuytinh}} = 1,5\) nên một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì vận tốc \(v\) giảm, \(v = \lambda f\) tần số \(f\) không đổi nên bước sóng \(\lambda \) giảm

Chọn C

24.5

Gọi \({n_c},{n_l},{n_L}\) và \({n_v}\) là chiết suất của thủy tinh lần lượt đối với các tia chàm, lam, lục và vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng?

A. \({n_c} > {n_l} > {n_L} > {n_v}.\)

B. \({n_c} < {n_l} < {n_L} < {n_v}.\)

C. \({n_c} > {n_L} > {n_l} > {n_v}.\)

D. \({n_c} < {n_L} < {n_l} < {n_v}.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tán sắc ánh sáng.

Lời giải chi tiết:

Ta có chiết suất của các ánh sáng đơn sắc: \({n_D} < n < {n_T}\)

Chọn A

24.6

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

B. Trong môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.

C. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng một vận tốc.

D. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tán sắc ánh sáng.

Lời giải chi tiết:

D sai vì: Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
 • Bài 24.7, 24.8 trang 65 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.7, 24.8 trang 65 sách bài tập vật lí 12. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

 • Bài 24.9 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.9 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Tính chu kì và tần số của các bức xạ sau đây:

 • Bài 24.10 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.10 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5°, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685.

 • Bài 24.11 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.11 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 60°, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ =1,5140 và nt = 1,5368

 • Bài 24.12 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.12 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính có góc chiết quang A = 6° (coi như là góc nhỏ) được đặt trong không khí.

 • Bài 24.13 trang 66 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.13 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một tia sáng trắng chiếu vuông góc vào mặt nước trong một chậu nước. Dưới đáy chậu có một gương phẳng đặt nghiêng, mặt gương làm với mặt nước một góc

 • Bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 64 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 64 sách bài tập vật lí 12. Dải sáng bảy màu thu được trong thí nghiệm thứ nhất của Niu-tơn được giải thích là do

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.