Bài 12.10 trang 35 SBT Vật Lí 12


Giải bài 12.10 trang 35 sách bài tập vật lí 12. Cho mạng điện gồm hai đèn mắc song song, đèn thứ nhất có ghi 220 V - 100 W

Đề bài

Cho mạng điện gồm hai đèn mắc song song, đèn thứ nhất có ghi \(220V - 100{\rm{W}};\) đèn thứ hai có ghi \(220V - 150{\rm{W}}.\) Các đèn đều sáng bình thường, hãy tính:

a) Công suất cực đại của các đèn.

b) Điện năng tiêu thụ (trung bình) của mạng điện đó trong \(30\)ngày (ra đơn vị \({\rm{W}}.h\)).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính điện năng tiêu thụ \(Q = Pt\)

Lời giải chi tiết

a) Công suất cực đại của các đèn: \({P_1} = 100W\) , \({P_2} = 150W\)

b) Điện năng tiêu thụ (trung bình) của mạng điện đó trong \(30\)ngày (ra đơn vị \({\rm{W}}.h\)):

\(Q = {P_1}t + {P_2}t = ({P_1} + {P_2})t \\= (100 + 150).30.24 \\= {18.10^4}Wh = 180kWh\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD