Bài 12.7 trang 34 SBT Vật Lí 12


Giải bài 12.7 trang 34 sách bài tập vật lí 12. Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiều là

Đề bài

Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiều là: \(u = 220\sqrt 2 {\rm{cos}}100\pi t(V)\). Xác định độ lệch pha (sớm pha, trễ pha, đồng pha) của các dòng điện sau đây so với \(u\):

a) \({i_1} = 5\sqrt 2 {\rm{cos(}}100\pi t - \dfrac{\pi }{6})(A)\)

b) \({i_2} = 5\sqrt 2 {\rm{cos(}}100\pi t + \dfrac{\pi }{4})(A)\)

c) \({i_3} =  - 5\sqrt 2 {\rm{cos(}}100\pi t - \dfrac{{5\pi }}{6})(A)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính độ lệch pha: \(\varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i}\)

Lời giải chi tiết

a)

\(\varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i} = 0 - ( - \dfrac{\pi }{6}) = \dfrac{\pi }{6} > 0\\ \Rightarrow {\varphi _u} > {\varphi _i}\)

\(i\) trễ pha hơn \(u\)

b)

\(\varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i} = 0 - \dfrac{\pi }{4} =  - \dfrac{\pi }{4} < 0 \\\Rightarrow {\varphi _u} < {\varphi _i}\)

\(i\) nhanh pha hơn \(u\)

c)

\(\begin{array}{l}{i_3} =  - 5\sqrt 2 {\rm{cos(}}100\pi t - \dfrac{{5\pi }}{6})\\ = 5\sqrt 2 {\rm{cos(}}100\pi t - \dfrac{{5\pi }}{6} + \pi )\\ = 5\sqrt 2 {\rm{cos(}}100\pi t + \dfrac{\pi }{6})(A)\end{array}\) \(\varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i} = 0 - \dfrac{\pi }{6} =  - \dfrac{\pi }{6} < 0\\\Rightarrow {\varphi _u} < {\varphi _i}\)

\(i\) nhanh pha hơn \(u\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD