Bài 12.11* trang 35 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có \(200\)vòng, diện tích mỗi vòng là \(125c{m^2},\) đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ \(0,4T.\) Lúc \(t = 0,\) vectơ pháp tuyến của khung tạo với \(\vec B\) một góc \({30^0}.\) Cho khung quay đều với tốc độ \(100\pi (ra{\rm{d}}/s)\) quanh một trục vuông góc với \(\vec B\). Hãy tính suất điện động hiệu dụng và độ lớn của suất điện động trong khung khi khung quay được một góc \({150^0}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Suất điện động cảm ứng \(e =  - \dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}} =  - \Phi '\)

Suất điện động hiệu dụng: \(E = \dfrac{{{E_0}}}{{\sqrt 2 }}\)

Lời giải chi tiết

\(\Phi  = {\Phi _0}\cos (\omega t + \varphi )\\ = NBS\cos (\omega t + \varphi )\)

\(\begin{array}{l}e = \left[ { - NBS\cos (\omega t + \varphi )} \right]' \\= NBS\omega \sin (\omega t + \varphi )\\ = 200.0,{4.125.10^{ - 4}}.100\pi \sin (100\pi t + \dfrac{\pi }{6})\\ = 100\pi \sin (100\pi t + \dfrac{\pi }{6})(V)\end{array}\)

\( \Rightarrow E = \dfrac{{100\pi }}{{\sqrt 2 }} = 222V\)

Độ lớn suất điện động trong khung khi khung quay được một góc \({150^0} = \omega t = \dfrac{{5\pi }}{6}rad\)

\(\left| e \right| = \left| {100\pi \sin (\dfrac{{5\pi }}{6} + \dfrac{\pi }{6})} \right| = 0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.