Câu 5.30 trang 183 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Tính vi phân của hàm số sau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính vi phân của hàm số sau

LG a

 \(y = {1 \over {0,5{x^2}}}\)   

Lời giải chi tiết:

\( - {{4dx} \over {{x^3}}}\)      

LG b

\(y = {{m + n} \over {\sqrt x }}\) (m,n là các hằng số)

Lời giải chi tiết:

\( - {{m + n} \over {2x\sqrt x }}dx\)

LG c

\(y = {{{x^3} + 1} \over {{x^3} - 1}}\)      

Lời giải chi tiết:

\( - {{6{x^2}dx} \over {{{\left( {{x^3} - 1} \right)}^2}}}\)      

LG d

\(y = {{\cos x} \over {1 - {x^2}}}\)

Lời giải chi tiết:

 \({{\left( {{x^2} - 1} \right)\sin x + 2x\cos x} \over {{{\left( {1 - {x^2}} \right)}^2}}}dx\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí