Bài tập mục II trang 16,17 Vở bài tập Sinh học 8


Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 16,17 VBT Sinh học 8: Chọn các cụm từ: đường phản hồi, điều chỉnh phản ứng, dẫn truyền, trả lời các kích thích, cảm ứng, nơron li tâm, trung ưng thần kinh, cung phản xạ, phản ứng, phản xạ, nơron hướng tâm, thông tin ngược, điền vào chỗ trống

Đề bài

Chọn các cụm từ: đường phản hồi, điều chỉnh phản ứng, dẫn truyền, trả lời các kích thích, cảm ứng, nơron li tâm, trung ưng thần kinh, cung phản xạ, phản ứng, phản xạ, nơron hướng tâm, thông tin ngược, điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Chức năng cơ bản của nơron là ............. và ............... Phản ứng của cơ thể ................ của môi trường thông qua hệ thần kinh gọi là ........... Một cung phản xạ gồm có 5 yếu tố là: cơ quan thụ cảm, ..............., nơron trung gian, .............. và cơ quan .............. Trong phản xạ luôn có luồng ................báo về trung ương thần kinh để trung ương ................ cho thích hợp. Luồng thần kinh bao gồm ................và ..................... tạo nên vòng phản xạ.

Lời giải chi tiết

Chức năng cơ bản của nơron là cảm ứng và dẫn truyền. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh gọi là phản xạ. Một cung phản xạ gồm có 5 yếu tố là: cơ quan thụ cảm, nơron hướng tâm, nơron trung gian, nơron li tâm và cơ quan phản ứng. Trong phản xạ luôn có luồng thông tin ngược báo về trung ương thần kinh để trung ương điều chỉnh phản ứng cho thích hợp. Luồng thần kinh bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược tạo nên vòng phản xạ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 27 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí