Bài 84 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao


So sánh p và q, biết:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

So sánh p và q, biết:

LG a

\(\eqalign{
{\left( {{2 \over 3}} \right)^p} > {\left( {{3 \over 2}} \right)^{ - q}}} \)     

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
&{\left( {{2 \over 3}} \right)^p} > {\left( {{3 \over 2}} \right)^{ - q}} \cr&\Leftrightarrow {\left( {{2 \over 3}} \right)^p} > {\left( {{2 \over 3}} \right)^q}\cr &\Leftrightarrow p < q\,\,\left( {\text{ vì }\,\,\,{2 \over 3} < 1} \right) \cr} \)

LG b

\(\eqalign{
{\left( {{8 \over 3}} \right)^{ - p}} < {\left( {{3 \over 8}} \right)^q}} \)  

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
&{\left( {{8 \over 3}} \right)^{ - p}} < {\left( {{3 \over 8}} \right)^q}\cr& \Leftrightarrow {\left( {{3 \over 8}} \right)^p} < {\left( {{3 \over 8}} \right)^q}\cr& \Leftrightarrow p > q\,\,\left( {\text{ vì }\,\,{3 \over 8} < 1} \right) \cr } \)

LG c

\(\eqalign{
0,{25^p} < {\left( {{1 \over 2}} \right)^{2q}}} \)     

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
&0,{25^p} < {\left( {{1 \over 2}} \right)^{2q}} \cr&\Leftrightarrow {\left( {{1 \over 4}} \right)^p} < {\left( {{1 \over 4}} \right)^q}\cr& \Leftrightarrow \,\,p > q\,\,\left( {\text{ vì }\,\,{1 \over 4} < 1} \right) \cr } \)

LG d

\(\eqalign{
{\left( {{7 \over 2}} \right)^p} < {\left( {{2 \over 7}} \right)^{p - 2q}}} \)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
&{\left( {{7 \over 2}} \right)^p} < {\left( {{2 \over 7}} \right)^{p - 2q}} \cr&\Leftrightarrow {\left( {{7 \over 2}} \right)^p} < {\left( {{7 \over 2}} \right)^{2q - p}} \cr&\Leftrightarrow p < 2q - p\,\,\left( {\text{ vì }\,\,{7 \over 2} > 1} \right) \cr 
& \Leftrightarrow 2p < 2q \Leftrightarrow p < q \cr} \)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài