Bài 42 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

\(y = {1 \over {{x^2}}}\cos \left( {{1 \over x} - 1} \right)\);

Phương pháp giải:

Đổi biến \(u = {1 \over x} - 1\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(u = {1 \over x} - 1 \Rightarrow du =  - {1 \over {{x^2}}}dx \) \(\Rightarrow {{dx} \over {{x^2}}} =  - du\)
Do đó \(\int {{1 \over {{x^2}}}} \cos \left( {{1 \over x} - 1} \right)dx =  - \int {\cos udu}\) \( =  - \sin u + C =  - \sin \left( {{1 \over x} - 1} \right)  + C\)

Cách 2: Đưa vào vi phân

Quảng cáo
decumar

LG b

\(y = {x^3}{\left( {1 + {x^4}} \right)^3}\);

Phương pháp giải:

Đổi biến \(u=1+x^4\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(u = 1 + {x^4} \Rightarrow du = 4{x^3}dx \) \(\Rightarrow {x^3}dx = {{du} \over 4}\)

\(\int {{x^3}{{\left( {1 + {x^4}} \right)}^3}dx}= {1 \over 4}\int {{u^3}du} \) \(= {{{u^4}} \over {16}} + C \) \(= {1 \over {16}} {\left( {1 + {x^4}} \right)^4} + C\)

Cách 2: Đưa vào vi phân

LG c

\(y = {{x{e^{2x}}} \over 3}\); 

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp từng phần tính nguyên hàm: 

Đặt \(\left\{ \matrix{u = {x \over 3} \hfill \cr dv = {e^{2x}}dx \hfill \cr} \right. \)

Lời giải chi tiết:

Đặt 

\(\left\{ \matrix{
u = {x \over 3} \hfill \cr 
dv = {e^{2x}}dx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
du = {1 \over 3}dx \hfill \cr 
v = {1 \over 2}{e^{2x}} \hfill \cr} \right.\)

Suy ra: \(\int {{{x{e^{2x}}} \over 3}}dx \) \(= {1 \over 6}x{e^{2x}} - {1 \over 6}\int {{e^{2x}}dx} \) \(= {1 \over 6}x{e^{2x}} - {1 \over {12}}{e^{2x}} + C \)

LG d

\(y = {x^2}{e^x}\).

Phương pháp giải:

Đặt 

\(\left\{ \matrix{
u = {x^2} \hfill \cr 
dv = {e^x}dx \hfill \cr} \right. \)

Lời giải chi tiết:

Đặt 

\(\left\{ \matrix{
u = {x^2} \hfill \cr 
dv = {e^x}dx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
du = 2xdx \hfill \cr 
v = {e^x} \hfill \cr} \right.\)

Suy ra \(\int {{x^2}{e^x}dx = {x^2}{e^x} - 2\int {x{e^x}dx} } \)   (1)

Đặt 

\(\left\{ \matrix{
u = x \hfill \cr 
dv = {e^x}dx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
du = dx \hfill \cr 
v = {e^x} \hfill \cr} \right.\)

Do đó: \(\int {x{e^x}dx }\) \(= x{e^x} - \int {{e^x}dx}\) \( = x{e^x} - {e^x} + C_1 \)

Từ (1) suy ra \(\int {{x^2}{e^x}dx} = {x^2}{e^x} - 2x{e^x} + 2{e^x} + C \) \(= {e^x}\left( {{x^2} - 2x + 2} \right) + C\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.