Bài 3. Đơn thức

Bình chọn:
4.2 trên 323 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2. Cho các biểu thức đại số:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2. Cho một số ví dụ về đơn thức.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2. Tìm tích của

Xem lời giải

Bài 10 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 10 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

Xem lời giải

Bài 11 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 11 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?

Xem lời giải

Bài 12 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 12 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 13 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

Xem lời giải

Bài 14 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 14 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Hãy viết các đơn thức với biến x, y và có giá trị bằng 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải