Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 7 mới


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 9

UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD

(Các lễ hội trên Thế giới)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 


Bình chọn:
4.5 trên 266 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí