Vocabulary in action – Unit 7. The time machine – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary in action – Unit 7. The time machine – Tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Complete the words for things you can get for your mobile phone.

(Hoàn thành những từ sau)

1. r i n g t o n e

2. b _ _ t _ r _

3. c _ _ r _ _ r

4. e _ _ p _ _ n _ s

Lời giải chi tiết:

2. battery

3. charger

4. earphones

Bài 2

2. Match pictures 1-5 with words from the glossary. In pairs, say which you think was the most important invention.

(Ghép các ảnh từ 1-5 với những từ trong bảng từ vựng. Theo cặp, các em hãy thảo luận xem các em nghĩ phát mình nào quan trọng nhất.)

Lời giải chi tiết:

1. Games console

2. Hairdryer

3. Kettle

4. Washing machine

Bài 3

3. Match words a-f. In pairs, choose three word pairs and make sentences with them.

(Nối từ a-f. Theo cặp, chọn 3 từ đặt câu với chúng.)

Lời giải chi tiết:

2. c

3. e

4. b

5. a

6. d

Bài 4

4. Listen to the words below and write them in the correct group according to the word stress.

(Nghe các từ dưới đây và viết chúng vào nhóm chính xác theo trọng âm của từ.)


Lời giải chi tiết:

Oo: email, kitchen, photo, smartphone, website

oO: agree, become, begin, cartoon, police

Bài 5

5. Listen, check and repeat.

(Nghe, kiểm tra và nhắc lại)

Loigiaihay.com


Phương pháp giải:Bình chọn:
4.6 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.