7.4 Grammar – Unit 7. The time machine – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 7.4 Grammar – Unit 7. The time machine – SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. In pairs. Look at the photo, what do you think Max’s dad is saying?

(Theo cặp, các em hãy nhìn vào bức hình. Các em nghĩ là cha Max đang nói gì?)

Lời giải chi tiết:

Dad is annoyed that Max and Lily are having breakfast late.

Bài 2

 2. Listen. Why did Max’s dad get up early when he was a teenager?

(Nghe. Lý do gì mà cha Max phải thức dậy sớm khi ông còn là một thanh thiếu niên?)


Lời giải chi tiết:

Max’s dad got up early because he had a job

Bài 3

3. Study the Grammar box. Find examples of Past Simple questions and short answers in the dialogue.

(Học hộp Grammar. Tìm ví dụ của thì quá khứ trong nhưng câu hỏi và câu trả lời trong đoạn hội thoại)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. In pairs, order the words to make questions. Ask and answer questions about your morning.

(Theo cặp, các em hãy sắp xếp những từ sau để tạo thành các câu hỏi. Hỏi và trả lời sau những câu sau về buổi sáng của các em)

Lời giải chi tiết:

2. A: Did you get up early?

    B: Yes, I did!

3. A: What did you have for breakfast?

    B: I had toast and eggs for breakfast

4. A: Did you have a shower?

    B: Yes I just took a shower

5. A: Did you walk to school?

    B: No, my mom took me to school by her car

6. A: What time did you arrive at school?

    B: I arrived at school at 6:30 am

Bài 5

5. Complete the questions with the Past Simple forms of the verbs below

(Hoàn thành những câu hỏi sau bằng các động từ dưới đây ở thì quá khứ)

Lời giải chi tiết:

2. did, go   

3. Did, have  

4. Did, live  

5. did, do   

6. did, come

Bài 6

6. Match the questions 1-6 in Exercise 5 with answers a-f.

(Nối các câu hỏi 1-6 trong Bài tập 5 với câu trả lời từ a-f.)

Lời giải chi tiết:

2. a  

3. c 

4. e  

5. f

6. d

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.