2.1 VOCABULARY – Unit 2. It’s delicious! - Tiếng Anh 6 – English Discovery

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần 1.1 VOCABULARY – Unit 2. It’s delicious! - Tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photos. Which things can you name?

(Nhìn các bức ảnh. Em có thể kể tên những món nào?)

Lời giải chi tiết:

1. apples

(táo)

2. orange juice

(nước cam)

3. crisps

(khoai tây chiên)

4. bacon

(thịt xông khói)

5. grapes

(nho)

6. carrots

(cà rốt)

7. celery

(rau cần tây)

8. butter

(bơ)

9. eggs

(trứng)

10. cheeseburger

(bánh mỳ kẹp phô mai)

11. milk

(sữa)

12. cola

(nước ngọt cola)

Bài 2

2. Study the Vocabulary A box. Match photos 1-12 with the words. Listen and check.

(Nghiên cứu khung Từ vựng A. Nối ảnh 1-12 với các từ. Nghe và kiểm tra.)


Vocabulary

Food and drink

Fruit:             ________ apples          ________ grapes

Vegatables:   ________ carrots         ________ celery

Meat:             ________ bacon          ________ cheeseburger

Drinks:      ________ cola         ________ orange juice    ________ milk

Other:        ________ butter      ________ crisps                ________ eggs

 

Phương pháp giải:

- fruit (n): hoa quả, trái cây

- vegetables (n): rau củ

- meat (n): thịt

- other: những loại khác

Lời giải chi tiết:

1. apples

2. orange juice

3. crisps

4. bacon

5. grapes

6. carrots

7. celery

8. butter

9. eggs

10. cheeseburger

11. milk

12. cola

Bài 3

3. Add the words below to the correct group in the Vocabulary A box. Listen and check.

(Thêm các từ bên dưới vào nhóm đúng trong khung Từ vựng A. Nghe và kiểm tra.)


bananas             bis