Vocabulary in action – Unit 5. The music of life – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary in action – Unit 5 SGK tiếng Anh 6 - English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Use the glossary to find:

(Dùng bảng từ vựng để tìm) 

1. six adjectives to describe for you music or dance wonderful, ...

2. one type of music pop,...

3. nine people who work in music or dance ballet dancer, ... 

Lời giải chi tiết:

1. alright, funny,interesting,successful, terrible, wonderful

2. punk rock

3. break dancer, composer, dancer, filmmaker, (street) musician, popstar, singer, solo artist, songwriter

Bài 2

2. Complete the types of music.

(Hoàn thành các loại nhạc)

Lời giải chi tiết:

1. rap

2. rock

3. jazz

4. hip-hop

5. country

6. techno

7. classical

8. traditional

Bài 3

3. In pairs, complete the sentences. Say if the sentences are true for you.

(Theo các em hãy hoàn thành các câu sau. Trả lời xem các câu sau có đúng với các em hay không)ác 

Lời giải chi tiết:

2. fan, see

3. enjoy, goes

4. buy

Bài 4

4. Listen to how we pronounce the /æ/  and /∧/ sounds. Look at the underlined letters and decide which sound you hear. Write the words in the correct column.

(Nghe cách phát âm. Nhìn các từ gạch chân và hãy nói xem em nghe được âm nào. Viết từ vào cột đúng.)


Lời giải chi tiết:

/x/: rap, band,

fan, jazz, ballet,

classical

/A/. punk,

drums, country,

funny, trumpet,

wonderful

Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.