6.6 Speaking – Unit 6. A question of sport – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 6.6 Speaking – Unit 6. A question of sport – Tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photo and answerthe questions. Go to page 112and check.

(Nhìn các bức ảnh và trả lời câu hỏi. Giở tới trang 112 và kiểm tra đáp án)

1. Where is Max?

2. Who is he talking to?

Lời giải chi tiết:

1. Max is in the skateboard park.

2. He is taking to a reporter from South Radio.

Bài 2

2. Read or listen.

What does Max do in his free time?

(Đọc hoặc nghe. Max làm gì trong thời gian rảnh ?)


Lời giải chi tiết:

He hangs out with his friends, dances, plays football, goes cycling and goes skateboarding.

Bài 3

3. Study the speaking box. Find examples of the phrases in the dialogues.

(Học hộp Speaking. Tìm ví dụ các câu của hộp trong đoạn hội thoại)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. In pairs, complete the text with one verb in each gap. 

(Theo cặp, các em hãy hoàn thành đoạn văn sau bằng cách điền vào những chỗ trống)

Lời giải chi tiết:

2. does   

3. goes    

4. is   

5. is   

6. hangs

Bài 5

5. Complete the dialogue with sentences a-h. There are three extra sentences. Listen and check.


Lời giải chi tiết:

2. d   

3. h    

4. a    

5. g

Bài 6

 6. In pairs, talk about your hobby and interests. Tell the class about your partner.

(Theo cặp, các em hãy nói về sở thích của bản thân. Nói với lớp về sở thích mà em nghe được của bạn mình)

Lời giải chi tiết:

I really drawing. My draw almost everyday. My favorite things to draw are animals and flowers. I would like to try being an artist for one day just because I really enjoy doing the work.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.