Tiếng Anh 6 - English Discovery Unit 5: The music of life

5.1 Vocabulary - Unit 5. The music of life – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 5.1 Vocabulary - Unit 5 SGK tiếng Anh 6 - English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Which instruments can you see in the photos?

(Nhìn các bức ảnh em có thể nhìn thấy các dụng cụ âm nhạc nào?)

Lời giải chi tiết:

  1. piano (đàn dương cầm)
  2. harmonica (kèn ác-mô-ni-ca)
  3. drums (trống)
  4. violin (đàn vĩ cầm)
  5. trumpet (kèn trôm-pét)
  6. accordion (đàn xếp)
  7. flute (cây sáo)
  8. saxophone (kèn xắc-xô)

Bài 2

2. Listen and number the instruments in Vocabulary A in the order you hear them.

(Các em nghe và đánh số thứ tự các dụng cụ âm nhạc theo bản ghi âm)

Lời giải chi tiết:

1. piano

2. violin

3. accordion

4. saxophone

5. guitar

6. trumpet

7. flute

8. harmonica

9. drums

10. cello

11. bass guitar

12. keyboard

Bài 3

3. Study the Vocabulary B box. In groups, write typical instruments for these types of music.

(Học các từ vựng trong hộp B. Rồi hãy viết các nhạc cụ điển hình theo nhóm được phân dưới đây)

Lời giải chi tiết:

1. classical: cello, flute

2. jazz:

3. pop:

4. traditional

Vocabulary B

1.classical: cello, flute, clarinet, violin

2.jazz: trumpet, clarinet, violin, trombone, saxophone

3. pop: bass guitar, drums, electric guitar

4. traditional: fiddle, banjo, acoustic guitar, harmonica, accordion

Bài 4

4. Complete the information about the musicians with words from the Vocabulary A and B.

(Hãy điền đầy đủ thông tin của những nhạc sĩ bằng các từ vựng trong hộp A và B)

 Taylor Swift is a 1.country singer and a 2. p___   star. She can play the 3. g____ and the     4. p____ .

Kayne West is a 5. h____ -h____ singer and songwriter. He can play the 6. k____ and the 7. d____

Nicola Benedetti is a 8. c___ musician. She plays the 9. v___ .

Mike Dirnt plays the 10.b___ g___ in American 11. r___ group Green Day.

Nguyễn Lê is a 12. j___ musician. He plays the 13.g___.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Taylor Swift là một ca sĩ nhạc đồng quê và một siêu sao nhạc pop. Cô ấy có thể chơi đàn ghi-ta và đàn dương cầm

Kayne West là một ca sĩ nhạc hip hop và nhà soạn nhạc. Ông ấy có thể chơi đàn và trống

Nicola Benedetti là một nhạc sĩ biểu diễn nhạc cổ điển. Cô biết chơi đàn vĩ cầm.

Mike Dirnt chơi đàn bass trong nhóm nhạc rock Green day.

Nguyễn Lê là một nhạc sĩ nhạc Jazz. Ông ấy chơi đàn ghi-ta.

 


Lời giải chi tiết:

2. pop: nhạc pop

3. guitar: đàn ghi-ta

4. piano: đàn piano

5. hip hop: nhạc hip hop

6. keyboard: đàn

7. drums: trống

8. classical: nhạc cổ điển

9. violin: đàn vĩ cầm

 

10. bass guitar: đàn bass

11. rock

12. Jazz

13. guitar

Bài 5

5. In groups, do the quiz. Listen and check.

(Theo nhóm, hãy cùng nhau làm câu hỏi. Nghe và khoanh đáp án đúng)


Lời giải chi tiết:

1. c     2. a     3. a      4. c     5. b     6. a

Bài 6

6. In pairs, ask and answer the questions.

1. What instruments can you play? (Em có thể chơi các nhạc cụ nào?)

2. What instruments do you want to learn to play? (Các nhạc cu nào mà em muốn học cách chơi)

3. Can any of your friends or family members play an instrument? (Có người bạn nào hay thành viên gia đình nào của em biết chơi nhạc cụ không?)

4. What kind of music do you listen to? (Em thích nghe thể loại nhạc nào)

5. Do you follow any singers, musicians or groups on Twitter or Facebook? (Em có Follow ca sĩ, nhạc sĩ, hay nhóm nhạc nào trên Twitter hay Facebook không?)

Lời giải chi tiết:

1. A: What instruments can you play? (Bạn có thể chơi các nhạc cụ nào?)

    B: I can play the guitar. I have just recently learned how to play it

(Tớ có thể chơi đàn ghita. Tớ chỉ vừa mới học chơi đàn thôi)

2. A: What instruments do you want to learn to play? (Các nhạc cu nào mà bạn muốn học cách chơi )

    B: I want to learn to play the drums (Tớ muốn học cách chơi trống)

3. A: Can any of your friends or family members play an instrument? (Có người bạn nào hay thành viên gia đình nào của bạn biết chơi nhạc cụ không?)

    B: Yes, my dad knows how to play the harmonica (có, ba tớ biết chơi kèn harmonica)

    A: What kind of music do you listen to? (bạn thích nghe thể loại nhạc nào)

    B: I like to listen to jazz (Tớ thích nghe nhạc Jazz)

    A: Do you follow any singers, musicians or groups on Twitter or Facebook? (Bạn có Follow ca sĩ, nhạc sĩ, hay nhóm nhạc nào trên Twitter hay Facebook không?)

    B: Yes, I follow Ariana Grande and Adele on Twitter

(Có, tớ follow ca sĩ Ariana Grande và Adele trên Twitter)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: