9.5 Listening and vocabulary - Unit 9. Getting around – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 9.5 Listening and vocabulary - Unit 9. Getting around - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Study the Vocabulary box. Match the words with the photos. There are three extra words.

(Nghiên cứu hộp Từ vựng. Nối các từ với các bức ảnh. Có ba từ thừa.)

Vocabulary (Từ vựng)

Weather (Thời tiết)

cloudy (có mây)

cold (lạnh)

foggy (sương mù)

hot (nóng)

rainy (có mưa)

snowy (có tuyết)

sunny (có nắng)

warm (ấm áp)

windy (có gió)

Lời giải chi tiết:

cloudy - E (nhiều mây - E)

foggy -  A (sương mù - A)    

rainy - F (có mưa - F)

windy - D (có gió - D)      

snowy - B (có tuyết)   

sunny - C (có nắng)

Bài 2

2. Listen to three people talking about today’s weather in their city. Write the names of the cities and match them in the photo.

(Nghe ba người nói về thời tiết hôm nay ở thành phố của họ. Viết tên các thành phố và ghép chúng vào ảnh.)


Speaker 

(Người nói)

Name of the city

(Tên thành phố)

Photo 

(Ảnh)

1

   

2

   

3

   

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Speaker 1: I woke up this morning and looked out the window to see two feet of snow! I love New York but the winters here are really bad some years! One of my teachers skied to school!

(Người nói 1: Tôi thức dậy sáng nay và nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết dày đến hai mét! Tôi yêu New York nhưng mùa đông ở đây thực sự tồi tệ trong một số năm! Một trong những giáo viên của tôi đã trượt tuyết đến trường!)

Speaker 2: This afternoon I met my friends in the city centre to go shopping. It started raining hard but luckily, we all had umbrellas. When you're in Đà Nẵng in June, that's always a good idea - the weather can change really fast.

(Người nói 2: Chiều nay tôi gặp bạn bè ở trung tâm thành phố để đi mua sắm. Trời bắt đầu mưa to nhưng may mắn là tất cả chúng tôi đều có ô. Khi bạn ở Đà Nẵng vào tháng 6, đó luôn là một ý kiến hay - thời tiết có thể thay đổi rất nhanh.)

Speaker 3: It's a holiday today in our country and the weather's perfect - a beautiful blue sky, no clouds at all, the sun is shining and everywhere people are sunbathing. Mexico City looks wonderful!

(Người nói 3: Hôm nay ở đất nước chúng tôi là một ngày lễ và thời tiết rất hoàn hảo - bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, không có mây, mặt trời tỏa sáng và mọi người đang tắm nắng ở khắp mọi nơi. Thành phố Mexico trông thật tuyệt vời!)

Lời giải chi tiết:

Speaker 

(Người nói)

Name of the city

(Tên thành phố)

Photo 

(Ảnh)

1

 New York

2

 Đà Nẵng D

3

 Mexico City C

Bài 3

3. Listen to three recordings and answer the questions.

(Nghe ba đoạn ghi âm và trả lời các câu hỏi.)


1. How high are the passengers flying at the moment?

(Hiện tại hành khách đang bay cao bao nhiêu?)

2. What is Kitty doing after lunch?

(Kitty đang làm gì sau bữa trưa?)

3. Where is Struan going with his grandfather?

(Struan đang đi đâu với ông của mình?)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

P = Pilot (phi công); M = Mum; K = Kitty; S = Struan; G = Grandad (ông)

1) P: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're flying at about 10,000 metres, at a speed of          470  miles per hour. We're arriving in London in just under an hour. Believe it or not, it's quite sunny at our          destination but it's just three degrees, so not very warm. It is quite windy at the moment, so please stay in          your seats...

2) M: Hi, Kitty. How are you enjoying your holiday?

     K: Well, Athens is great and there's so much to do here. We're going to the Acropolis after lunch. But the             weather's terrible, It was very foggy last night. And we wanted to go to the beach today but it's really cold.           What's it like in Birmingham?

     M: Oh, it's lovely here. It stopped raining just after you left and now it's really sunny!

3) S: It's raining again! I hate living in Scotland. The weather's the same 365 days a year!

    G: That isn't true, Struan. In Scotland there is a wonderful poetry to our seasons. The summer is warm and          rainy. Autumn is rainy and windy. In winter our weather is cold and rainy. Spring is rainy and windy. We are          lucky to live here. Now put your boots on - we're going hiking in the mountains!

Tạm dịch:

1) Phi công: Thưa quý vị, đây là đội trưởng của quý vị đang nói. Chúng ta đang bay ở độ cao khoảng 10.000 mét, với tốc độ 470 dặm một giờ. Chúng ta sẽ đến London chỉ trong vòng chưa đầy một giờ. Có thể quý vị không tin, ở điểm đến của chúng ta trời khá nắng nhưng chỉ là 3 độ, nên không ấm lắm. Hiện tại trời khá gió, vì vậy hãy ngồi yên ở chỗ của quý vị...

2) Mẹ: Chào Kitty. Con đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình như thế nào?

   Kitty: Chà, Athens thật tuyệt và có quá nhiều việc để làm ở đây. Chúng con sẽ đến Acropolis sau bữa trưa. Nhưng thời tiết thật khủng khiếp, đêm qua trời rất nhiều sương mù. Và hôm nay chúng con muốn đi biển nhưng trời rất lạnh. Thời tiết như thế nào ở Birmingham?

     Mẹ: Ồ, thời tiết ở đây thật đáng yêu. Ngay sau khi con rời đi, trời đã tạnh mưa và bây giờ trời rất nắng!

3) Struan: Trời lại mưa! Cháu ghét sống ở Scotland. Thời tiết 365 ngày trong năm đều giống nhau!

    Ông: Điều đó không đúng, Struan à. Ở Scotland có một bài thơ tuyệt vời cho các mùa của chúng ta. Mùa hè ấm áp và có mưa. Mùa thu mưa gió. Vào mùa đông thời tiết lạnh và mưa. Mùa xuân nhiều mưa và gió. Chúng ta may mắn được sống ở đây. Bây giờ hãy mang ủng vào - chúng ta sẽ đi bộ đường dài trong núi!

Lời giải chi tiết:

1. 10,000 metres. (10.000 mét.)

2. She’s visiting the Acropolis. (Cô ấy định tham quan Acropolis.)

3. He’s going hiking in the mountains. (Anh ấy định đi bộ đường dài trên núi.)

Bài 4

4. Listen again and choose the correct answers.

(Nghe lại và chọn câu trả lời đúng.)


1. The weather in London is...

a. cloudy

b. cold

c. windy

2. The weather in Athens at the moment is...

a. great

b. foggy

c. cold

3. Struan’s grandfather thinks that in Scotland...

a. the weather never changes

b. it’s never warm

c. it often rains

Lời giải chi tiết:

1. b   2. c  3. c

1 - b. The weather in London is cold.

(Thời tiết ở London thật lạnh.)

2 - c. The weather in Athens at the moment is cold.

(Thời tiết ở Athens lúc này đang lạnh.)

3 - c. Struan’s grandfather thinks that in Scotland it often rains.

(Ông nội của Struan cho rằng ở Scotland, trời thường mưa.)

Bài 5

5. In pairs, ask and answer the questions.

(Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi.)

What is the weather like today?

(Thời tiết hôm nay thế nào?)

What was the weather like yesterday?

(Thời tiết hôm qua thế nào?)

What is your favourite month for the weather?

(Bạn yêu thích thời tiết vào tháng mấy?)

I like May because it's often warm and sunny.

(Tôi thích tháng Năm vì trời thường ấm áp và có nắng.)

Lời giải chi tiết:

1. The weather today is quite nice, sunny and warm.

(Thời tiết hôm nay khá đẹp, nắng ấm.)

2. The weather yesterday was quite hot, but still very windy.

(Thời tiết ngày hôm qua khá nóng, nhưng vẫn có nhiều gió.)

3. I like November because it’s cool and cloudy.

(Tôi thích tháng 11 vì trời mát và nhiều mây.)


Bình chọn:
4.7 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.