8.6 Speaking - Unit 8. Talking to the world – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 8.6 Speaking - Unit 8. Talking to the world - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photo. What is Max explaining? Does his grandma understand? Read or listen to the dialogue and check.

(Nhìn vào bức ảnh. Max đang giải thích điều gì? Bà của anh ấy có hiểu không? Đọc hoặc nghe đối thoại và kiểm tra.)


Lời giải chi tiết:

Max is showing his granmother how to make video calls. In the end, she understands how to do it.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Study the Speaking box. Find the phrases in the dialogue.

(Nghiên cứu ô Nói. Tìm các cụm từ trong đoạn hội thoại.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Complete the dialogue with one word in each gap. Listen and check.

(Hoàn thành đoạn hội thoại với một từ trong mỗi khoảng trống. Nghe và kiểm tra.)


Grandad:

Kirsty:

Grandad:

Kirsty:

Grandad:

Kirsty:

Grandad:

Kirsty:

Grandad:

What are you doing, Kirsty?

I'm writing a tweet on Twitter.

I'm not 1sure I understand. What's Twitter?

It’s a social networking service.

I'm 2_______ ,Idon't 3_______ . What do you 4 _______?

Tweets are like texts, but you can only use 140 characters.

5_______ you mean 140 words?

No, 140 characters - letters or numbers, 6_________ ? Look.

Oh, right. Now I see.

Lời giải chi tiết:

2. sorry 

3. understand 

4. mean 

5. Do 

6. right

Bài 4

4. Work in pairs. Student A, follow the instructions below. Student, go to page 112.

1. Explain how to connect a smartphone to wi-fi. Use the Speaking box to help you.

2.When student B explains, say you understand or don’t understand and ask for clarification. If necessary. Use the Speaking box to help you. 

Lời giải chi tiết:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

Can you please show me how to connect my smartphone to the wifi. I cant figure it out

Oh sure. First switch on your phone

Ok got it

Then go to settings

Sorry I don’t know where it is, the settings

Click on this gear icon on your phone

Oh I see

Next check if the wi-fi is on yet

Yes it’s already on

Go into wifi and choose a network, right?

Ok, I am doing it

Write in the password, you understand?

Now I get it, I forgot to put in the password. Silly me!

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.