6.5 Listening and Vocabulary - Unit 6. A question of sport – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 6.5 Listening and Vocabulary - Unit 6 - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Study the Vocabulary box. Check if you understand the words. In pairs, answer the questions below.

(Học các từ trong hộp Vocabulary. Kiểm tra xem các em có hiểu được nghĩa của các từ hay không. Theo cặp, hỏi đáp nhau bằng các câu hỏi dưới đây)

1 Is there an international tennis tournament in your country?

2. Who were the football league champions in your country last year?

Bài 2

2. Listen to a radio phone-in and match the speakers (1-4) with the information (a-d).

(Nghe cuộc gọi radio và hãy cho biết người nói là ai (1-4) với và đúng với thông tin nào (a-d)

Lời giải chi tiết:

1c

2a

3d

4b

Bài 3

3. Listen again and choose the correct answers.

(Nghe lại và chọn đáp án đúng)


Lời giải chi tiết:

1. C 

2. C  

3. B   

4. A

Bài 4

4. Complete the sentences with the correct form of the verbs below Listen and check

(Hoàn thành những câu sâu bằng những dạng thì đúng của các từ dưới đây. Nghe lại và kiểm tra đáp án)


Lời giải chi tiết:

2. goes, won.    

3. last.     

4. goes, plays, does, plays.


Bài 5

5. Choose the correct option. Listen and check.

(Chọn đáp án đúng. Nghe và kiểm tra đáp án)


Lời giải chi tiết:

2. do   

3. play  

4. play for  

5. won  

6. scored  

7. lost

Bài 6

 6. In groups, talk about a  sporting moment when you were really happy or sad. Use these ideas below to help you.

(Theo nhóm, các em hãy bàn về một sự kiện thể thao mà các em đã cảm thấy rất vui hay buồn. Dùng những ý tưởng dưới đây để giúp các em)

  • I saw it on TV./ was there in the stadium.

  • I played in a tournament.

  • I scored a goal/won the match.

  • The final score was ..

  • It was surprising/fantastic/great/crazy/terrible,

  • I was really happy/sad.

Lời giải chi tiết:

I saw a football match at our school’s backyard. I wasn’t in the game cause l had an injury in our previous match with another team so I have to sit and watch my friends play instead. I was really nervous watching the duel. There were so many times I thought my team was gonna lose but in the end we actually won, it was a close match. I felt fantastic seeing my friends scored the final goal.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.