7.5 Listeing and Vocabulary – Unit 7. The time machine – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 7.5 Listeing and Vocabulary – Unit 7. The time machine – SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. In pairs, look at the webpage. How many of the things/people from the noughties do you know?

(Theo cặp, các em hạy nhìn vào trang web. Bao nhiêu người, vật dụng từ trang web noughties mà em biết?)

Bài 2

2. Listen and match the speaker (1-3) with the questions they are answering (a-f). There are two questions for each speaker. 

(Nghe và ghép người nói (1-3) với những câu hỏi mà họ đang trả lời (a-f). Có hai câu hỏi cho từng người nói)


Lời giải chi tiết:

Speaker 1: a,e     speaker 2: b,c    speaker: d, f

Bài 3

3. Listen again and write down the speakers’ answers to the question in Exercise 2.

(Nghe lại lần nữa và viết câu trả lời của người nói trong bài tập 2)

Lời giải chi tiết:

Speaker 1: his favourite toy was his fingerboard. His idol was Harry Potter

Speaker 2: she had her favourite singer. She liked Clifford

Speaker 3: her first phone was small and red. Yes she did

Bài 4

 4. Study the Vocabulary box. How do you say the words in your language?

(Học hộp Vocabualry. Các em có biết nghĩa những từ dưới đây không?)

Phương pháp giải:

 

CDs: đĩa CD

DVDs: đĩa DVD

Earphones: Tai nghe

Games consoles: máy chơi trò chơi điện tử

MP3 player: máy nghe nhạc MP3

Ringtone: nhạc chuông

Tracks(songs): bài

Bài 5

5. Complete the questions with words from the Vocabulary box. In pairs, ask and answer the questions.

(Hoàn thành những câu hỏi sau bằng các từ vựng trong hộp Vocabulary. Theo cặp, các em hãy trả lời các

Lời giải chi tiết:

1. MP3 player

2. DVDs

3. CDs

4. Earphones

5. Ringtone

6. Game console

Bài 6

6. In pairs, talk about when you were younger. Ask and answer the question in Exercise 2.

(Theo câp các em hãy kể về những chuyện lúc các em còn nhỏ. Hỏi và trả lời nhau các câu trong bài tập 2)

Lời giải chi tiết:

My idol when I was seven was Hoai Linh

I like the Beatles when I was young 

I liked Adventure Times of Cartoon Network

My first phone was small and had lots of buttons 

I don’t really remember much about fashion when I was younger

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.