Vocabulary in action - Unit 8. Talking to the world – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary in action - Unit 8. Talking to the world - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Write the correct word for each definition.

(Viết từ đúng cho mỗi định nghĩa.)

1. The opposite of south

2. The opposite of east

3. Every country has one

4. You need this to buy things

5. The continent to the east of Europe

n o r t h

w _ _ _

f _ _ _

m _ _ _ _

A_ _ _

Lời giải chi tiết:

2. west

3. flag

4. money

5. Asia

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Complete the sentences with should and shouldn’t.

(Hoàn thành các câu với should và shouldn’t.)

1. You ______ go to bed early tonight.

2. Mom, you ______ use Skype for free phone calls.

3. Students ______ copy the work from their friends.

4. Tom, you ______ use a dictionary to check the meaning of this word.

5. Parents ______ use mobile phones for long hours in front of children.

Lời giải chi tiết:

1. Should

2. Should

3. Shouldn’t

4. Should

5. Shouldn’t

Bài 3

3. Listen to how we pronounce the /ʃ/ and /tʃ/ sounds. In pairs, say the words.

(Lắng nghe cách chúng ta phát âm các âm / ʃ / và / tʃ /. Nói các từ theo cặp.)


/ʃ/: shoe, conversation, ocean, _______,_________,_______,________

/tʃ/: chat, nature, question, _______, _______, _______

Bài 4

4. Write the words below in the correct group in Exercise 3. Use the underlined letters to help you. Listen, check and repeat.

(Viết các từ dưới đây vào nhóm đúng trong Bài tập 3. Sử dụng các chữ cái gạch chân để giúp bạn. Nghe kiem tra va lap lai.)


charity     official    population

shock         shout       sketch        statue

Lời giải chi tiết:

/ʃ/: official, population, shock, shout.

/tʃ/: charity, sketch, statue.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.