Tình hình chính trị cuối thời Ngô


Tóm tắt mục 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô. Năm 944, Ngô Quyền mất. Hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô

- Năm 944, Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha tiếm quyền, các phe phái nổi lên khắp nơi => Đất nước không ổn định.

- Năm 950, Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng do mâu thuẫn nội bộ uy tín nhà Ngô giảm sút.

- Năm 965, Ngô Xương Văn chết, các thế lực cát cứ nổi lên, đất nước rơi vào tỉnh trạng chia cắt. Sử cũ gọi là “Loạn 12 sứ quân”.

ND chính

Khái quát tình hình chính trị cuối thời Ngô.

Sơ đồ tư duy


Bình chọn:
4.3 trên 71 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí