Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để chấm dứt tình trạng cát cứ, đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất ?


- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), đóng đỏ ờ Hoa Lư (Ninh Bình).

Đề bài

Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để chấm dứt tình trạng cát cứ, đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 27, 28 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Giữa lúc nhà Ngô suy yếu, Đinh Bộ Lĩnh đã cùng với những người thân thiết tổ chức lực lượng, rèn đúc vũ khí, xây dựng căn cứ ở Hoa Lư.

- Khi nhà Ngô sụp đổ, đất nước rơi vào cảnh “Loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã đem quân đi đánh dẹp các sứ quân.

- Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ cùng với sự ủng hộ của nhân dân đã tiến đánh các sứ quân khác. => Các sứ quân lần lượt bị đánh bại hoặc xin hàng. Tình trạng cát cứ chấm dứt, đất nước trở lại bình yên, thống nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 121 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí