Skills 1 trang 54 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.5 trên 339 phiếu

Làm theo cặp, nói về phương tiện giao thông bên dưới. Sử dụng hỗn hợp những sự việc hoặc lựa chọn.

1. Look at the pictures below. What do you think is the connection between them?

(Nhìn vào những bức hình bên dưới. Em nghĩ mối liên kết giữa chúng là gì?)

Hướng dẫn giải:

These are all personal means of transport. One person can travel on them. They are all used for ground transport. People control them by using handles bars.

Tạm dịch:

Đây là tất cả các phương tiện giao thông cá nhân. Một người có thể sử dụng chúng để đi lại. Tất cả chúng được sử dụng để di chuyển trển mặt đất. Người điều khiển chúng bằng cách sử dụng tay lái.

2. Read the text below and find the names of the transport inventions.

(Đọc đoạn văn bên dưới và tìm tên của những phát minh giao thông)

Tạm dịch:

Có nhiều phát minh giao thông thú vị. Vài cái trở nên phổ biến, nhưng

những cái khác thì không!

Những loại xe hai bánh lơ lửng nổi trên mặt đất. Nó di chuyển với tốc độ 30km trên giờ. Nhưng nó không phổ biến. Có lẽ bởi vì nó quá đắt. Nói riêng thì tôi nghĩ nó quá cứng để đậu được!

Xe một bánh là xe đạp chỉ có một bánh. Người lái ngồi bên trong bánh xe và bàn đạp để đi về phía trước. Nó có một vấn đề chính - nó có thể rơi rất dễ dàng. Tôi nghĩ nó trông hơi kỳ lạ.

Segway là một thành công. Nó là phương tiện 2 bánh xe. Người lái kéo tay cầm để quay lùi hoặc đẩy nó về trước. Nó không phổ biến như người sáng chế mong đợi, nhưng bạn có thể thấy một cái trong sân bay hoặc trong bãi đậu xe. Tôi đoán là nó thuận tiện và ‘xanh’ để đi du lịch.

Phát minh mới nào chúng ta sẽ sử dụng trong tương lai? Phát minh nào chúng ta sẽ không sử dụng? Thật khó biết!

3. Can you find words in the text to -oatch the definitions below?

(Em có thể tìm được những từ trong bài văn để nối những định nghĩa bên dưới?)

Hướng dẫn giải:

1. a new creation - invention

2. not to become popular — flop

3. strange or unusual — weird

Tạm dịch:

1. một sáng tạo mới - sáng chế

2. không trở nên phổ biến - thất bại

3. lạ hoặc bất thường - lạ

4. Answer the following questions.

(Trả lời những câu hỏi sau)

Hướng dẫn giải:

1. Which of the inventions is the most popular? 

- The Segway.

2. Why don't many people use the personal hover scooter? 

- Maybe because a personal hover scooter is expensive, and it may be difficult to park.

3. Which transport does the writer think is strange? 

- The monowheel 

4. Which transport is eco-friendly? 

- The Segway.

Tạm dịch:

1. Những phát minh nào phổ biến nhất?

- The Segway.

2. Tại sao nhiều người sử dụng xe hover scooter?

- Có lẽ bởi vì một xe hover scooter đắt tiền, và có lẽ nó khó đậu xe.

3. Phương tiện nào người viết nghĩ là kỳ lạ?

- xe một bánh

4. Phương tiện nào thân thiện với sinh thái?

- The Segway.

5. Read the text again. Which statements are facts? Which are the writer's opinion? Put them into the Facts or Opinions boxes.

(Đọc bài văn lần nữa. Câu nào là sự việc? Câu nào là ý kiến người viết?)

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Sự việc

 

Ý kiến

1. Nó đi khoảng 30km trên giờ.

2. Có lẽ đó là bởi vì nó quá đắt.

4. Nó có một vấn đề lớn - nó có thể té dễ dàng.

3. Theo ý kiến tôi, nó thật khó đậu xe!

6. Người lái kéo tay cần để lùi lại hoặc đẩy nó để đi về phía trước.

5Tôi cũng nghĩ nó trông khá kỳ la.

6. Now in pairs, talk about the transport below. Use a mix of facts and opinions.

(Làm theo cặp, nói v phương tiện giao thông bên dưới. Sử dụng hỗn hp những sự việc hoặc lựa chọn)

Hướng dẫn giải:

 A: How do you know about Sinclair C5?

B: Yes, I know. But I don’t like it very much.

A: Oh, I really like it.  It’s small with 3 wheels and uses electric energy.

B: But it is bad in rain and cold weather. And it’s slow and not safe.

Tạm dịch:

Hồ sơ sự việc Tên: Sinclair C5

Miêu tả: 3 bánh xe, nhỏ, năng lượng điện

Tại sao không nổi tiếng: tệ trong mưa, thời tiết lạnh, chậm, không an toàn.

 A: Bạn có biết gì về Sinclair C5 không?

B: Vâng, tôi biết. Nhưng tôi không thích nó lắm.

A: Ồ, mình thật sự thích nó. Nó nhỏ với 3 bánh và dùng điện.

B: Nhưng nó thật tệ trong mưa và thời tiết lạnh. Và nó chậm và không an toàn.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Skills 2 trang 55 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Skills 2 trang 55 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện trong tương lai ở bài học này. Bao gồm cả những sự việc và những lựa chọn về phương tiện.

Xem chi tiết
Looking Back trang 56 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Looking Back trang 56 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Nhìn vào thông tin về ống đạp trên không. Sau đó viết một bài miêu tả về phương tiện này sử dụng will và won’t.

Xem chi tiết
Project trang 57 Unit 11 SGK Tiếng Anh 7 mới Project trang 57 Unit 11 SGK Tiếng Anh 7 mới

Làm theo nhóm, suy nghĩ những ý kiến cho phương tiện tương lai của em. Thiết kế một bài nói về phương tiện tương lai với các nhóm bạn

Xem chi tiết
Communication trang 53 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Communication trang 53 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Làm theo nhóm, nghĩ về những phương tiện giao thông trong tương lai sẽ giúp người ở Wonderland. Động não những ý kiến của em bên dưới.

Xem chi tiết
Getting Started  trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới Getting Started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới

Nghĩ về chủ đề của bài học, Dịch vụ Cộng đồng, và những từ mới mà bạn học được ở trên. Bắt đầu trò chơi, người A nói một từ mới và người B nói một từ liên quan mình nghĩ ra được.

Xem chi tiết
Skills 1 trang 22 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới Skills 1 trang 22 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới

Tìm những từ/ cụm từ sau trong bài văn. Thảo luận ý nghĩa của mỗi từ/ cụm từ với bạn học. Sau đó kiểm tra ý nghĩa

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới

(Làm với bạn học, viết các câu về chính bạn bằng thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Sử dụng những từ có trong khung bên dưới

Xem chi tiết
Communication trang 21 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới Communication trang 21 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới

Làm theo cặp. Thảo luận và viết F (sự thật - Fact) hoặc M (chuyện hoang đường - Myth) cho mỗi câu.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.