Project trang 67 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới


Chọn một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực của bạn và làm một tờ quảng cáo như phần 1

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

PROJECT

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. The following is a brochure made by Phong and his classmates after a trip to the Temple of Literature - the Imperial Academy

(Sau đây là tờ quảng cáo được Phong và các bạn trong lớp làm sau chuyến đi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thời gian mở cửa/đóng cửa

8:00 sáng - 5:00 chiều

Sơ đồ:

-   Cổng Văn Miếu

-   Khuê Văn Các

-   Bia tiến sĩ

-  Văn Miếu

-   Quốc Tử Giám

Lịch sử

-  Văn Miếu được thành lập năm 1070.

-   Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076.

-   Bia tiến sĩ đầu tiên được dựng nên vào năm 1484.

Tại sao vào thăm quan

-   Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

-   Biểu tượng của Hà Nội.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Choose one of the most famous tourist sites in your community (village/district/province) and make a brochure as in 1.

(Chọn một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực của bạn và làm một tờ quảng cáo như phần 1.)

--------------------------------------------------

OPENING/ CLOSING TIME

LAYOUT

HISTORY

WHY VISIT?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture of artwork

 

 

 

 

Picture of artwork

 

 

Picture of artwork

 

 

 

Picture of artwork

 

Lời giải chi tiết:

THONG NHAT PALACE 

Opening/ closing time 

Morning: 7:30 to 11:00

Afternoon: 13:00 to 16:00 

Layout 

-       Gate 

-       Grass carpet with a water fountain at the centre 

-       Thong Nhat palace 

-       The trees around the palace 

History 

-       The palace was firstly built in 1873 and the old name was Norodom Palace.

-       It was reconstructed in 1966 by architect Ngo Viet Thu.

Why visit 

-       It was a special historic site of Ho Chi Minh city.

-       The architecture is very wonderful with the combination of Europe and Asia.

Tạm dịch:

DINH THỐNG NHẤT

Thời gian mở cửa/đóng cửa

Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: từ 13 giờ đến 16 giờ

Sơ đồ

-       Cổng dinh

-       Bãi cỏ với đài phun nước ở giữa

-       Dinh Thống Nhất

-       Cây bao bọc xung quanh

Lịch sử

-       Dinh lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1873 và có tên cũ là dinh Norodom.

-       Nó được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ xây dựng lại vào năm 1966.

Tại sao vào thăm quan 

-       Nó là một địa điểm lịch sử đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh.

-       Kiến trúc tuyệt vời với sự kết hợp giữa châu Ấu và châu Á.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 178 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí