Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới


Đề bài

Your volunteer work

(Công tác tình nguyện của em)

Take part in the volunteer activities in your community. Report your experiences. OR Start your own volunteer project! Work in groups and develop your ideas into a real class or school project.

(Tham gia các hoạt động tình nguyện tại cộng đồng nơi bạn sinh sống. Kể về những trải nghiệm của bạn. hoặc Bắt đầu dự án tình nguyện của riêng bạn! Làm việc theo nhóm và phát triển ý tưởng của bạn thành một dự án lớp học hoặc trường học thực sự.)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Think about your school. What needs to be done to make it a better place? What can you do to help?

(Nghĩ về khu vực địa phương bạn. Cái gì cần thực hiện để làm cho mọi thứ tốt hơn. Bạn có thể giúp gì?)

=> I think that my local area needs to be cleaned up because there is much rubbish in the street in my neighbourhood. I will ask my neighbour friends to collect rubbish and clean up the street.

(Tôi nghĩ khu vực địa phương của tôi cần được lau dọn, bởi vì có nhiều rác ở trèn đường trong khu xóm tôi. Tôi sẽ hỏi các bạn hàng xóm cùng tôi nhặt rác và dọn đường phố.)

- Think about your local area. What needs to be done to make things better? What can you do to help?

(Nghĩ về trường học của bạn. Bạn cần làm gì để nó tốt hơn? Bạn có thể làm gì để giúp?)

=> I think we should plant more trees and flowers in school garden. I will ask my classmates do it with me.

(Tôi nghĩ chúng ta cần trồng thêm cây và hoa trong khu vườn của trường. Tôi sẽ nhờ bạn học cùng làm với tôi.)

- Think about your classmates. Are there friends who need help? What can you do to help your friends?

(Nghĩ về lớp học. Có điều gì mà cần thực hiện không'? Bạn còn làm gì để giúp?)

=> I think I should decorate my classroom and put some flower vases in the classroom I will ask my classmates do it with me. We will paste some pictures of protecting environment that we find from Internet. We will buy the flower in local market.

(Tôi nghĩ tôi nên trang trí lớp học và đặt vài bình vào trong lớp học. Tôi sẽ nhờ bạn học cùng làm với tôi. Chúng tôi sẽ dán vài bức hình về bảo vệ môi trường mà chúng tôi tìm được trên Internet. Chúng tôi sẽ mua hoa ở chợ địa phương.)

- Think about your classroom. Is there anything that needs to be done? What can you do to help?

(Nghĩ về lớp học của bạn Có người bạn nào cần giúp đỡ không? Bạn có thể làm gì để giúp bạn bè?)

=> I think my classmate, Lan needs the help. She is not good at English and her mark is very low. I will tutor and  mentor her study English, help her do English homework.

(Tôi nghĩ rằng bạn học của tôi, Lan cần sự giúp đỡ. Cô ấy không giỏi môn tiếng Anh và điểm cô ấy rất thấp. Tôi sẽ làm gia sư cho cô ấy, hướng dẫn cô ấy học tiếng Anh, giúp cô ấy làm bài tập.)

- Think about the people in your local community. What do they need? What can you do to help?

(Nghĩ về những người trong cộng đồng tại địa phương. Họ cần gì? Bạn có thể làm gì giúp họ?)

=> I think the homeless people need meals in my community. I will ask my friend to provide food for homeless people 3 times a week. We will collect money and cook meals for them: rice with meat, fish, vegetables....

(Tôi nghĩ những người vô gia cư ở địa phương cần những bữa ăn. Tôi sẽ cùng bạn bè cung cấp thức ăn cho họ 3 lần 1 tuần. Chúng tôi sẽ quyên góp tiền và nấu những bữa ăn cho họ: cơm với cá, thịt và rau.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 512 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.