Project trang 15 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2


Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của em

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following prompts or your own ideas.

(Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của em.)

Road signs display

  • Should there be a speed limit in the playground?
  • Should there be a 'one way' sign in the corridors?
  • Should there be a traffic light sign at the school gate?

Lời giải chi tiết:

“Go” sign: Biển báo được phép đi 

“One way” sign: Biển báo một chiều 

"Stop” sign: Biển báo dừng lại

Traffic light sign: Biển báo đèn giao thông

“Speed limit 50”: Biển báo giới hạn tốc độ 50

- Should there be a speed limit in the playground? -  Yes.

(Nên có biển báo giới hạn tốc trong trong sân trường không? - Có.)

- Should there be a "one way: sign in the corridors? - No

(Nên có biển báo một chiều ở hành lang không? - Không.)

- Should there be a traffic light at the school gate? - No

(Nên có biển báo đèn giao thông ở cổng trường không? - Không.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other materials.

(Làm vài biển báo giao thông của riêng em bằng giấy, bìa carton hoặc vật liệu khác.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Show them to your group or class and say:

(Trình bày chúng đến nhóm của bạn/ lớp của bạn và nói:)

What it is? (Nó là gì?)

What it tells people to do/ not to do, warns people about, or gives information about.

(Nó nói cho mọi người thực hiện/ không thực hiện, cảnh báo mọi người về, hoặc cung cấp thông tin về biển báo đó.)

Lời giải chi tiết:

This is “Speed limit 50” sign. It tells people not to drive more than 50 km an hour. 

(Đây là biển báo “Giới hạn tốc độ 50”. Nó báo cho mọi người không lái xe hơn 50km/giờ.)

This is “School a head” sign. It warns people about children crossing the road.

(Đây là biển báo: “Trường học ở phía trước”. Nó cảnh báo mọi người về trẻ em đi qua đường.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Display your signs in the appropriate places in or around school.

(Trưng bày các biển báo ở những nơi thích hợp trong hoặc xung quanh trường.)


Bình chọn:
4.2 trên 321 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.