Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao ?


Đề bài

Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 36 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Tổ chức chính quyền trung ương:

- Vua là người đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành.

- Với các chức vụ quan trọng, nhà vua đều cử những người thân cận nắm giữ.

- Giúp vua lo việc nước có các đại thần, các quan văn, quan võ.

* Tổ chức chính quyền địa phương:

- Chia cả nước thành 24 lộ, phủ (ở miền núi gọi là châu), đặt các chức tri phủ, tri châu.

- Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 134 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.