Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao ?

Bình chọn:
4.5 trên 78 phiếu

Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao ?

Đề bài

Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 36 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Tổ chức chính quyền trung ương:

- Vua là người đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành.

- Với các chức vụ quan trọng, nhà vua đều cử những người thân cận nắm giữ.

- Giúp vua lo việc nước có các đại thần, các quan văn, quan võ.

* Tổ chức chính quyền địa phương:

- Chia cả nước thành 24 lộ, phủ (ở miền núi gọi là châu), đặt các chức tri phủ, tri châu.

- Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 7 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Nhà Lý được thành lập như thế nào ? Nhà Lý được thành lập như thế nào ?

Nhà Lý được thành lập như thế nào ?

Xem chi tiết
Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào ? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội của nhà Lý ? Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào ? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội của nhà Lý ?

Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào ? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội của nhà Lý ?

Xem chi tiết
Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ? Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

Xem chi tiết
Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long ? Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long ?

Hoa Lư là vùng đất hẹp, nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước.

Xem chi tiết
Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên. Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vô quê hương, đất nước, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó các quý tộc, vương hầu là hạt nhân.

Xem chi tiết
Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285. Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285.

- Đầu năm 1285, vua Trần mời các vị bô lão họp hội nghị Diên Hồng ở Thăng Long để bàn kế đánh giặc.

Xem chi tiết
Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ. Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ.

- Tháng 1 — 1258, ba vạn quân Mông cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy, tiến vào xâm lược Đại Việt.

Xem chi tiết
Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần

Về tổ chức bộ máy quan lại thời Trần,

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.