Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Lý.

Bình chọn:
4.4 trên 39 phiếu

Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Lý.

Đề bài

Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Lý.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 36 để trả lời.

Lời giải chi tiết

 

 

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 7 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Từ nhận xét trên, em hãy nêu sự cần thiết và tác dụng của bộ Hình thư thời Lý. Từ nhận xét trên, em hãy nêu sự cần thiết và tác dụng của bộ Hình thư thời Lý.

Từ nhận xét trên, em hãy nêu sự cần thiết và tác dụng của bộ Hình thư thời Lý.

Xem chi tiết
Luật pháp và quân đội nhà Lý Luật pháp và quân đội nhà Lý

Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta (nhưng hiện nay không còn nữa).

Xem chi tiết
Em nghĩ gì về chủ trương của nhà Lý đối với các tù trưởng dân tộc miền núi và các nước láng giềng. Em nghĩ gì về chủ trương của nhà Lý đối với các tù trưởng dân tộc miền núi và các nước láng giềng.

Em nghĩ gì về chủ trương của nhà Lý đối với các tù trưởng dân tộc miền núi và các nước láng giềng.

Xem chi tiết
Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Ruộng đất trong cả nước trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu tối cao của nhà vua.

Xem chi tiết
Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên. Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vô quê hương, đất nước, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó các quý tộc, vương hầu là hạt nhân.

Xem chi tiết
Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại? Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại?

Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại?

Xem chi tiết
Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ. Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ.

- Tháng 1 — 1258, ba vạn quân Mông cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy, tiến vào xâm lược Đại Việt.

Xem chi tiết
Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285. Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285.

- Đầu năm 1285, vua Trần mời các vị bô lão họp hội nghị Diên Hồng ở Thăng Long để bàn kế đánh giặc.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.