Looking back trang 24 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới


Hoàn thành câu thứ hai với từ cho sẵn trong ngoặc đơn. Nghĩa của hai câu nên giống nhau

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LOOKING BACK

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Think of an example of every type of films in the box.

(Nghĩ một ví dụ về mỗi loại phim trong khung)

science-fiction (sci-fi)

documentary

romantic comedy

action

thriller

horror

comedy

animation

Lời giải chi tiết:

Science-fiction: Planet of the Jellyfish is a Science-flction.

(Khoa học viễn tưởng: Hành tinh của loài sứa là phim khoa học viền tưởng.)

Thriller: Qua Tim Mau is a thriller.

(Ly kỳ: Quả tim máu là phim ly kỳ.)

Documentary: Pirates of Southest Asia is a documentary.

(Phim tài liệu: Cướp biển Đông Nam Á là phim tài liệu.)

Horror: Ngoi nha trong hem (House in the alley) is a horror.

(Kinh dị: Ngôi nhà trong hẻm là phim kinh dị.) 

Romantic comedy: Crazy Coconut is a Romantic comedy. 

(Hài lãng mạn: Dừa điên là hài lãng mạn.)

Comedy: Mr Bean is a comedy.

(Hài kịch: Mr Bean là phim hài.)

Action: Dong mau anh hung is an Action.

(Hành động: Dòng máu anh hùng là phim hành động.)

Animation: Tom & Jerry is an animation. 

(Phim hoạt hình: Tom và Jerry là phim hoạt hình.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Read the sentences. What types of films are the people talking about?

(Đọc các câu. Mọi người đang nói về loại phim nào?)

1. The acting was excellent, and I laughed from beginning to end.

__________________

2. The scene was so frightening that I closed my eyes.

__________________

3. I think this film will be liked by people who are interested in true stories.

__________________

4. It is hilarious, and it is really moving too.

__________________

5. The special effects are incredible! The robots look real.

__________________

Lời giải chi tiết:

1. It’s a comedy. 

(Diễn xuất xuất sắc, và tôi đã cười từ đầu đến cuối. => Nó là một phim hài.)

2. It’s a horror film. 

(Cảnh phim quá đáng sợ đến nỗi tôi đã nhắm mắt lại. => Nó là phim kinh dị.)

3. It’s a documentary. 

(Tôi nghĩ phim này sẽ được yêu thích bởi những người quan tâm đến những câu chuyện có thật. => Đó là phim tài liệu.)

4. It’s a romantic comedy. 

(Nó rất vui nhộn và cũng cảm động nữa. => Nó là phim hài lãng mạn.)

5. It’s a science-fiction film. 

(Hiệu ứng đặc biệt thật ngoài sức tưởng tượng! Người máy trông như thật. => Nó là phim khoa học viễn tưởng.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Fill in the blanks with -ed or -ing adjectives that are formed from the verbs in brackets.

(Điền vào chỗ trống với tính từ -ed và -ing mà dược hình thành từ những động từ trong ngoặc đơn.) 

1. I have never felt as (terrify)__________ as I did when I watched that horror film.

2. In spite of spending millions of dollars on the film, it was (disappoint) __________.

3. They found his behaviour (annoy) __________.

4. We were (satisfy) __________with the service at the cinema.

5. We found the film's plot (shock) __________.

Phương pháp giải:

V-ed: tính từ mô tả cảm xúc, cảm giác của con người, thường là do ngoại cảnh tác động vào

V-ing: tính từ mô tả bản chất của sự vật/ sự việc

Lời giải chi tiết:

1. terrified (adj): khủng khiếp

(Tôi chưa bao giờ cảm thấy khủng khiếp như trước đây khi tôi xem phim kinh dị đó.)

2. disappointing (adj): đáng thất vọng

(Mặc dù tốn hàng triệu đô la cho phim đó, nhưng nó vẫn gây thất vọng.)

3. annoying (adj): khó chịu

(Họ thấy thái độ của anh ta rất khó chịu).

4. satisfied (adj): thỏa mãn

(Chúng tôi đã thỏa mãn với dịch vụ ở rạp phim.)

5. shocking (adj): gây sốc

(Chúng tôi thấy rằng cốt truyện của phim gây sốc.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Complete the second sentence in each pair, using the word in brackets. The meaning of both sentences should be the same. 

(Hoàn thành câu thứ hai với từ cho sẵn trong ngoặc đơn. Nghĩa của hai câu nên giống nhau.)

1. They found the film exciting. (excited)

They _____________about the film.

2. The film bored them so they left halfway through it. (boring)

The film_____________ so they left halfway through it.

3. The ending of the film was quite moving. (moved)

We _____________at the ending of the film.

4. His new film is really surprising. (surprised)

You'll _____________at his new film.

5. Lots of people are confused by the way he behaves. (confusing)

Lots of people find_____________.

Lời giải chi tiết:

1. They were excited about the film.

(Họ rất hào hứng về bộ phim đó.)

2. The film was boring so they left halfway through it.

(Bộ phim quá chán, vì thế họ bỏ đi lúc nửa phim.)

3. We were moved at the ending of the film.

(Chúng tôi rất cảm động với kết thúc của phim.)

4. You’ll be surprised at his new film.

(Bạn sẽ ngạc nhiên với phim mới của anh ta.)

5. Lots of people find the way he behaves/ his behavior confusing.

(Nhiều người thấy cách anh ấy cư xử thật bối rối.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Match the first half in A with the suitable half in B.

(Ni phần nửa đầu trong với nửa thích hp trong B.) 

1. Although he set off early,...

a. popcorn is selling well.

2. Despite public protests.....

b. he arrived late.

3. In spite of high prices....

c. it'll be better than staying at home.

4. The ticket price has been quite high....

d. the Government decided to put a ban on the film.

5. Although I don't really like to go to the cinema,...

e. however, it is decreasing now.

Lời giải chi tiết:

1 - b

(Mặc dù anh ấy khởi hành sớm, nhưng anh ấy vẫn đến trễ.)

2 - d

(Mặc dù có sự phản đối chung, nhưng chính phủ vẫn quyết định cấm phim đó.)

3 - a 

(Mặc dù giá cao nhưng bắp rang vẫn bán chạy.)

4 - e

(Giá hoàn toàn cao, tuy nhiên bây giờ nó đang giảm.)

5 - c 

(Mặc dù tôi không thật sự thích đi đến rạp phim, nhưng thế sẽ tốt hơn là ở nhà.)

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Task 6. Number the lines of the dialogue in the correct order.

(Đánh số các hàng đàm thoại theo thứ tự đúng.)

 

A. How about going to the movies?

 

B. I think Now You See Me would be a good choice.

 

C. Where should we meet?

 

D. That sounds pretty good. I've seen the trailer.

 

E. What are you doing tomorrow night?

 

F. Which movie?

 

G. Perfect!

 

H. I can pick you up. Is 7 o'clock alright for you?

 

I. Nothing much. Why do you ask?

Lời giải chi tiết:

1. E    

2. I      

3. A      

4. F      

5. B      

6. D      

7. C 

8. H    

9. G

- What are you doing tomorrow night?

- Nothing much. Why do you ask?

- How about going to the movies?

- Which movie?

- I think Now You See Me would be a good choice.

- That sounds pretty good, i've seen the trailer.

- Where should we meet?

- I can pick you up. Is 7 o'clock alright for you?

- Perfect!

Tạm dịch:

E. Tối mai bạn làm gì?

I. Không làm gì lắm. Sao bạn hỏi thế?

A. Đi xem phim nhé?

F. Phim gì?

B. Mình nghĩ phim Now You See Me làm một sự lựa chọn hay.

D. Nghe có vẻ khá hay đó. Mình từng xem trailer phim này.

C. Chúng mình gặp nhau ở đâu?

H. Mình có thể đón bạn. 7 giờ bạn đi được không? 

G. Tuyệt!

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 850 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.