Bài tập mục II trang 145 Vở bài tập Sinh học 8


Đề bài

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Tuyến yên là một tuyến ............... tiết các ............... hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác.

Đồng thời tiết ra các hoocmôn trực tiếp ảnh hướng đến sự .............., ............... các chất khoáng, trao đổi nước và co thắt các cơ trơn (ở tử cung).

Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình .............. của cơ thể.

Tuyến giáp cùng với tuyến cận giáp có vai trò trong ................ và .............. trong máu.

Lời giải chi tiết

Tuyến yên là một tuyến quan trọng nhất tiết các hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác. Đồng thời tiết ra các hoocmôn trực tiếp ảnh hưởng đến sự tăng trưởngtrao đổi glucôzơ, các chất khoáng, trao đổi nước và co thắt các cơ trơn (ở tử cung).

Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể.

Tuyến giáp cùng với tuyến cận giáp có vai trò trong điều hòa trao đổi canxi và phôtpho trong máu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.