Bài tập mục II trang 83 Vở bài tập Sinh học 8


Đề bài

Chọn các từ, cụm từ: chuyển hóa, vật chất và năng lượng, đối lập, thống nhất, giải phóng năng lượng, quá trình tổng hợp, phân giải các chất, đặc trưng điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Trao đổi chất là biểu hiện bên ngoài của quá trình chuyển hoá ................... Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng bao gồm hai mặt nhưng  là đồng hoá và dị hoá. Đồng hoá là ......................  từ các chất đơn giản thành các chất phức tạp ...................  của cơ thể và tích luỹ năng lượng. Dị hoá là quá trình .....................  phức tạp thành sản phẩm đơn giản và ...................... Tương quan giữa đồng hoá và dị hoá phụ thuộc vào độ tuổi, vào giới, vào trạng thái co thế .....................   Quá trình ......................  vật chất và năng lượng được điều hoà bằng hai cơ chế: thần kinh và thể dịch.

Lời giải chi tiết

Trao đổi chất là biểu hiện bên ngoài của quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng. Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng bao gồm hai mặt đối lập nhưng thống nhất là đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng của cơ thể và tích lũy năng lượng. Dị hóa là quá trình phân giải các chất phức tạp thành sản phẩm đơn giản và giải phóng năng lượng. Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc vào độ tuổi, vào giới, vào trạng thái cơ thể… Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng được điều hòa bằng hai cơ chế: thần kinh và thể dịch.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.