Giải bài 8.2 trang 20 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể vô sinh và vật thể hữu sinh là:

A. vật thể vô sinh không xuất phát từ cơ thể sống, vật thể hữu sinh xuất phát từ cơ thể sống

B. vật thể vô sinh không có các đặc điểm như trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng, còn vật thể hữu sinh có các đặc điểm trên

C. vật thể vô sinh là vật thể đã chết, vật thể hữu sinh là vật thể còn sống

D. vật thể vô sinh là vật thể không có khả năng sinh sản, vật thể hữu sinh luôn luôn sinh sản

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vật vô sinh (vật không sống) là vật thể không có các đặc trưng sống

- Vật hữu sinh (vật sống) là vật thể có các đặc trưng sống

Lời giải chi tiết

- Đặc trưng sống là các đặc điểm như: trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng

=> Chọn đáp án B

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu