Bài 57 trang 45 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải bài 57 trang 45 VBT toán 7 tập 1. Điền chữ số thích hợp vào ô vuông...

Đề bài

Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

a) \(-3,02<-3,\square 1;\)

b) \(-7,5\square8>-7,513;\)

c) \(-0,4\square854<-0,49826;\)

d) \(-1,\square0765<-1,892.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng quy tắc so sánh hai số thập phân.

- Trong hai số âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ (lớn ) hơn thì số ấy lớn (nhỏ) hơn.

Lời giải chi tiết

a) Ta phải có \(3,02>3,\square 1;\) suy ra \(3,02 > 3,\)\(1\)

Vậy \(-3,02 < -3,\)\(1\).

b) Ta phải có \(7,5\square8<7,513\) suy ra \(7,5\)\(8 < 7,513\)

Vậy \(-7,5\)\(8 > -7,513\);

c) \(0,4\square854>0,49826\) suy ra \(0,4\)\(854> 0,49826\)

Vậy \(-0,4\)\(854< -0,49826\); 

d) \(1,\square0765>1,892\) suy ra \(1\),\(0765 >1,892\)

Vậy \(-1\),\(0765 < -1,892\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí