Giải bài 33.6 trang 106 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Sử dụng các từ gợi ý: cá thể số lượng loài, đa dạng sinh học, môi trường sống để điền vào chỗ trống cho phù hợp: 

Đa dạng sinh học là sự phong phú về (1)..., số (2) ... trong loài, và (3) .... Dựa vào điều kiện khí hậu, (4) ... được phân chia theo các khu vực như: đa dạng sinh học ở hoang mạc, đa dạng sinh học vùng đài nguyên, đa dạng sinh học rừng mưa nhiệt đới, đa dạng sinh học vùng ôn đới, đa dạng sinh học rừng lá kim.

Lời giải chi tiết

 

(1) số lượng loài, (2) cá thể, (3) môi trường sống, (4) đa dạng sinh học.


 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài