Giải bài 33.6 trang 106 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Sử dụng các từ gợi ý: cá thể số lượng loài, đa dạng sinh học, môi trường sống để điền vào chỗ trống cho phù hợp: Đa dạng sinh học là sự phong phú về (1)..., số (2) ... trong loài, và (3) .... Dựa vào điều kiện khí hậu, (4) ... được phân chia theo các khu vực như: đa dạng sinh học ở hoang mạc, đa dạng sinh học vùng đài nguyên, đa dạng sinh học rừng mưa nhiệt đới, đa dạng sinh học vùng ôn đới, đa dạng sinh học rừng lá kim.

Đề bài

Sử dụng các từ gợi ý: cá thể số lượng loài, đa dạng sinh học, môi trường sống để điền vào chỗ trống cho phù hợp: 

Đa dạng sinh học là sự phong phú về (1)..., số (2) ... trong loài, và (3) .... Dựa vào điều kiện khí hậu, (4) ... được phân chia theo các khu vực như: đa dạng sinh học ở hoang mạc, đa dạng sinh học vùng đài nguyên, đa dạng sinh học rừng mưa nhiệt đới, đa dạng sinh học vùng ôn đới, đa dạng sinh học rừng lá kim.

Lời giải chi tiết

 

(1) số lượng loài, (2) cá thể, (3) môi trường sống, (4) đa dạng sinh học.


 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí