Giải bài 33.5 trang 106 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Mục tiêu nào sau đây không phải của Công ước CBD (Convention on Biological Diversity)?

A. Bảo toàn đa dạng sinh học.

B. Sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành.

C. Phân phối công bằng, hợp lí lợi ích có được nhờ việc khai thác và sử dụng nguồn gen.

D. Cấm khai thác và sử dụng nguồn gen.

Lời giải chi tiết

 

Đáp án D


 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài