Giải bài 33.4 trang 106 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học? 

A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật. 

B. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã. 

C. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.

D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người. 

Lời giải chi tiết

 

Đáp án D.


 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài